Dagbog

 Juni 2019

 

Til Dagbøger     Til Startsiden

- klik for større format når pil bliver til hånd på billeder  -

 

BOGMÆRKER

STATIONSBYGNING GENBYGGET    

NYE HUSE I ANLÆGGET: LIGE NUMRE I NØRREGADE

PÅ TEGLVÆRKET: GENBRUG OG OPFINDELSE

PÅ MODELVÆRKSTEDET:
NØRREGADE 13 RENOVERES     SVENNINGS SKILT PÅ PLADS

BESØG I ARBEJDSTIDEN     JUNI KALENDER

 

STATIONSBYGNING GENBYGGET

Vejen Stations hovedbygning i Anlægget blev i juni 2018 revet ned -
- for genbygning inde på Værkstedet.
De brugelige facadedele og mursten er blevet genbrugt -
- og i december 2018 kunne facaderne igen males hvide.
Og nu nærmer sig tiden for at opstille den genbyggede stationsbygning -
- ude i Anlægget.

Anne Grete og Mona taler nok om, hvad der så skal gang i.

NYE HUSE I ANLÆGGET: LIGE NUMRE I NØRREGADE

Og det kunne jo blive nogle lige husnumre i Nørregade.
Nørregade 22 - Det gl. Elektricitetsværk - er på tegnebrættet.
Derefter er der vel plads til -
- Nørregade 20 - Kosmorama / Vejen Kino
- oprindelige eller nye bygning ? -
- og 18, 16 B og 16 -
- der alle ligger i Nørregade -
- mellem Lindegade og nordlige passage til Lindetorvet -
- syd for Kunstmuseet - som i virkeligheden (1:1) - ligger mere tilbagetrukket -
- end her i Anlægget.

Ved et byggemøde i det fri blev der - med et kort på bordet - diskuteret-
- projekter, planer og placeringer.
Minibyen skal jo være en oplevelse, der gør Vejen interessant at besøge.

Og mens det foregik kom der besøgende fra Australien !

Se: Gæster i Minibyen - Juni 2019.

PÅ TEGLVÆRKET: GENBRUG OG OPFINDELSE

Og vi får brug for endnu mange mursten.
Og da vi går ind for genbrug -
- bliver rester fra fremstillingen af sten -
- samlet, æltet og banket til ny lermasse.

Frede lægger kræfterne i -
- og det kan høres i hele huset !

 

Rikardt lader sig ikke genere af støjen på Teglværket -
- men arbejder stille og roligt med sin nye opfindelse -
- som er at omdanne kompressionsdelen fra en brændehugger -
- til at kunne presse lermassen ud i lange, smalle bånd -
- og det vel at mærke glidende og ikke rykvis.

Rikardt taler med Kurt - som har fremskaffet brændehuggeren -
- om hvordan og hvorledes det skulle kunne lade sig gøre.

Vandflasken er ikke til for at slukke tørsten -
- hos de hårdt arbejdende mennesker derude på Teglværket.
Nej, flasken er til for - som en kontravægt - at udvirke et glidende tryk.
Og for at denne kontravægt kan bevæge sig op og ned -
- er der skåret et stykke af bordet !

 PÅ MODELVÆRKSTEDET: NØRREGADE 13 RENOVERES

Modelværkstedet arbejder Harald med mindre størrelser.
Det er ikke nemmere. Men en kraftig lup hjælper.
Der skal skilt på 1:100-huset i Nørregade 13.

Dér havde "Folkebladet" til huse.

Og så skal huset i øvrigt males hvidt. For sådan var det i størrelsen 1:1.
Hvilket også kan ses på fotografi af Falck Stationen i Lindegade 2.

Det renoverede hus på plads på Terrænbordet.

SVENNINGS SKILT PÅ PLADS

Og her lidt mere miniaturekunst: Det skilt ud for Nørregade 5 -
- som gjorde opmærksom på Svennings Automobilreparationsværksted.

Her er skiltet hængt op på Terrænbordet.

 

BESØG I ARBEJDSTIDEN

En meget varm dag sidst i juni kom nogle mennesker på besøg i arbejdstiden.
Det var vejensere, men nogle af dem var dog flyttet til Vejle.
Og de skulle tilbage og genoplive nogle barndoms- og ungdomsminder.

Trods varmen blev der arbejdet flittigt af byggerne på Værkstedet.

Og der blev vist og forklaret om murerarbejdet ved pultene med murtapeterne -

- og miniaturearbejdet med døre og vinduer.

 

90 ÅRS DAG I FROKOSTSTUEN

Men ikke alt er arbejde i Minibyen.
Indimellem at der bygges - så hygges der også.
Louis T. fyldte 90 den 11. juni - og han er - still going strong -
- og det blev der skålet for.
Et stort TILLYKKE til Louis.

 

JUNI KALENDER

- når pil bliver til hånd på de enkelte kalenderbilleder viser tekst billedets motiv -
- klik så på billedet for større format -
- og klik på pil øverst til venstre på skærm for at komme tilbage hertil -

JUNI KALENDER

Klik på blå markering og se hele kalenderbladet for Juni 2019.

Tegningen af Askov Møllen fra 1891 på frimærket fra 2007 -
- er udført af askovitten Bertil Skov Jørgensen.
Om forsøgene på at skabe elproducerende vindmøller og lagre elektriciteten -
- se La Cour Museet, Møllevej 21.

Maskinfabrikant Svenning - der selv benyttede elektricitet på jernstøberiet -
- lagde også elektricitet ind i flere huse ved Vejen Station i 1899 -
- så de handlende kunne nyde oplyste butikker.
Se: Svennings Jernstøberi, Nørregade 5.

I 1903 solgte Svenning sit elektricitetsværk til Chr. Ingversen -
- der solgte det til kommunen i 1913.
I 1914 oprettede Henrik Ehlers installationsforretning i ejendommen -
- som han i 1945 overtog fra kommunen.
Se: Det gamle Elektricitetsværk i Nørregade 22.

Det ny Elektricitetsværk blev opført i 1922-23.
Se: Lindegade 10.

 Station Revsing er koblingsstation -
- på den 175 km lange 400 kilovolt højspændingsforbindelse -
- mellem Kassø ved Aabenraa og Tjele ved Viborg.
En vigtig transportvej for elnettet i det jysk-fynske eltransmissionsnet.
Se: Station Revsing på Gestenvej.

 

DET DANSKE FLAG 800 ÅR
1219-2019

15. JUNI - VALDEMARSDAG


Den 15. juni er det Valdemarsdag (indført 1912) for at mindes den dag i 1219 -
- hvor Dannebrog ifølge myten faldt ned fra himlen i Estland -
- hvor den danske konge Valdemar Sejr kæmpede -
- mod esterne i slaget ved Lyndanisse.
Dagen bliver fejret af Danmarks-Samfundet, som sælger små dannebrogsflag -
- til at finansiere flaggaver, faner som uddeles til forskellige foreninger.
Indtil 1948 var dagen skolefridag.

Det er samtidig mindedag for Genforeningen den 15. juni 1920 -
- hvor den formelle overdragelse af Sønderjylland (Nordslesvig) til Danmark -
- fandt sted - efter en folkeafstemning i hele Slesvig.
Den symbolske indlemmelse med kong Christian 10.s ridt over grænsen -
- foregik den 10. juli 1920.

 

THE DANISH FLAG 800 YEARS
1219-2019


Valdemarsdag
-
- the anniversary of King Valdemar's victory in the Battle of Lyndanisse -
 (present day Tallinn, Estonia) in 1219
-
-
where according to legend, the Dannebrog fell from the sky.
It is also the anniversary of the return of North Slesvig in 1920 to Denmark
-
-
following the post-World War I plebiscite.

 

Grønlands nationaldag falder d. 21. juni -
- og er dagen for grønlandsk national identitet.
Dagen blev indført af det tidligere Hjemmestyre i 1983 -
- og det var på denne dato, at Grønland i 2009 fik selvstyre.
Derudover er d. 21. juni årets længste dag, dvs. sommersolhverv.

Nationaldagen fejres i samtlige grønlandske bebyggelser -
- og yndede aktiviteter tæller morgensang, kaffemik, flaghejsning og taler -
- samt kulturelle optrædener med folkedans, musik og kajaksejlads.

Fra 2016 er Grønlands nationaldag også flagdag i Danmark -
- hvor statslige myndigheder flager med Grønlands flag.

Grønlands flag kaldes Erfalasorput, hvormed menes vort flag.
Symbolet er den opgående sol over isen -
- der står for lyset og varmens tilbagevenden ved midsommer.
Farverne er tværdelt af hvidt og rødt -
- med en mod standeren forskudt kugle i modsatte farver -
- der skal vise tilknytningen til Danmark og Norden.

 

GREENLAND DAY

Celebrating greenlandic national identity - June 21.
Introduced by former Home Rule in 1983.
The day also when Greenland in 2009 got Self-Government.

 

Sankthans har navn efter Johannes Døberen -
- hvis fødsel fandt sted seks måneder før Jesu fødsel (se Luk 1,13-26) -
- og er sat til den 24. juni.
Datoen kaldes derfor sankthansdag (Skt. Hans' dag).
I nordisk tradition afholdes højtider aftenen før dagen -
- så sankthansaften fejres den 23. juni -
- ligesom juleaften fejres dagen før juledag.

Dagen fejres også i andre nordeuropæiske lande -
- som England, Irland, Tyskland, Polen, Rusland og Frankrig -
- men mest i Norden og de baltiske lande -
- hvor den karakteristiske, lyse, nordiske nat giver de optimale betingelser.

 

When the sun sets on 23 June, Saint John's Eve -
- is the eve of celebration before the Feast Day of Saint John the Baptist.
The Gospel of Luke (Luke 1:36, 56–57) states -
- that John was born about six months before Jesus -
- therefore, the feast of John the Baptist was fixed on 24 June -
- six months before Christmas Eve.
This feast day is one of the very few saints' days -
- which commemorates the anniversary of the birth -
- rather than the death, of the saint being honored.

The Feast of Saint John closely coincides with the June solstice -
- also referred to as Midsummer in the Northern hemisphere.
The Christian holy day is fixed at 24 June -
- but in most countries festivities are mostly held
-
-
the night before, on Saint John's Eve.
This holiday is celebrated in many places, and is loved by many people.