Nørregade 7 - 5

 

Tilbage til Bydel nord for Banen ( Nørregade )

Til Startsiden

 

Bogmærker

Schøbel & Marholt / forenede revisionsfirmaer     Fredsted Damekonfektion

BRUGSEN     Sagfører Aage Gormsen     Cykelhandler Gram / Mathiasen

Svennings Jernstøberi

 

2011

Nørregade 7-9-11 anno 2011 !

Nørregade 7 A B C D E F G H K L M N
"Centerarkaden" - med andelslejligheder - blev opført i 2003.

 

Iflg. BBR-registret er Nørregade 7 opført i år 2003 på matrikel nr. 12ac.

 

- før 2003 -

 

Schøbel & Marholt / forenede revisionsfirmaer

1983

Annonce i Askovspejdernes blad "Spejdertrolden"
20. november 1982 og 19. november 1983.

 

Fredsted Damekonfektion

1979

Annonce i Lokalavisen for Vejen, Brørup og Rødding 27. juni 1979.

Udateret luftfoto af Nørregade-Torvegade-Banegårdspladsen.
Fra venstre ses Nørregade 12, Hansens Hotel, Torvegade 1 og nr. 3,
Banegårdspladsen med Vejen Station og Fønix-bygningen.
Den lave bebyggelse th. er Nørregade 7 tæt på Nørregade 9.
Det er Fredsteds Damekonfektion, der har til huse i den flade bygning,
der i 2003 bliver afløst af det nye store hjørnekompleks.

 

Registreret i Vejen viser Vej - Håndbog for Vejen Kommune 1980: -
Fredsteds Damekonfektion, Nørregade 7, Vejen - tlf. nr. 36 08 32

 

BRUGSEN

Brugsen har også haft butikslokaler i den lave bygning,
som det fremgår af dette udaterede fotografi.
På gavlen af Nørregade 9 ses kringlen med kronen hos Bager Sørensen.
Og skorstenen hører også til bageriet. 

Et andet retoucheret fotografi, der viser lidt mere af pavillon-bygningen.

Brugsen

er det tidligere navn
for FDB's dagligvarebutikker.
De er blevet afløst af
SuperBrugsen (1991),
Dagli'Brugsen (1992)
og LokalBrugsen (1995),
der primært er en opdeling
af de gamle Brugsen-butikker
efter omsætning.

Annonce for Brugsen og Kvickly i Vejen Håndbog for 1975-76.

 

Se også: Kvickly, Rådhuspassagen 1

 

- før lav bebyggelse -

Nørregade 5 og 7 i Anlægget november 2011.

Nørregade 1, 3 og 5 i størrelsen 1:10 set fra vestsiden i Anlægget.
Diverse bagbygninger hørte til Svennings Jernstøberi.
I baggrunden ses Nørregade 13, 17, 19 og Kunstmuseet.

Nørregade 5-7-9Terrænbordet i størrelsen 1:100.

Yderst tv. - forrest i billedet - ses lidt af Nørregade 3.
I 5 og 7 havde først S. C. og siden Alfred Svenning værksteder og privatbolig.
Nr. 5 var huset med svalegang, som er genopbygget i størrelsen 1:10.
Støberigården med skorstenen tv. strakte sig op til Jernbanegade.
Nr. 7 - forhuset med kvistlejligheder - var privat beboelse.
I nr. 9 lå Grunnets urmagerforretning og bagerforretningen,
der først tilhørte G. L. Munk og derefter Hans H. Sørensen
- med butik ud til gaden og selve bageriet - med skorsten - i baghuset.
Helt i baggrunden ses fra venstre Brugsforeningen på Banegårdspladsen
Vejen Foderstofforening og Trælasten.


- klik på billede for større format -
- og - for et endnu større billede -
- klik igen med venstre museknap på det billede !

 

Sagfører Aage Gormsen

1957

Annonce i Vejen Skattebog og Vejviser 1957.

 

1938

Annonce i Vejen Skattebog og Vejviser 1938.

Cykelhandler Gram havde sin butik til højre for trappen.

 

Cykelhandler Gram / Mathiasen

1920 -

I forhuset blev der repareret cykler i kælderen -
- og i gadeplan solgtes nye cykler - og barnevogne - af cykelhandler Gram
og senere M. P. Mathiasen.

Af de tre personer på billedet er lærlingen til højre den Bojsen,
som ses på et foto af deltagerne i Vejen Tørvefabriks udflugt i 1941 ?

Se under
Efterlysninger eller Erindringer / Billeddokumentation 1941

- klik på billede for større format -

 

Se også: Cyklehandler M. P. Mathiasen - Jernbanegade 31

 

Svennings Jernstøberi

Billede fra bogen ”Jyske Byer og deres Mænd” (1916).

 

Bager Sørensens Hus (9)
var bygget sammen med Maskinfabrikant Svennings Ejendom
(7).
Ud til Nørregade var der et toetages Hus med Kælder.
I Kælderen var der Reparation af Cykler,
og i Forretningen derover var der Butik, hvor man solgte nye Cykler.
Indehaveren hed Gram, men han blev syg og døde.
Forretningen blev overtaget af M.P. Mathiasen,
der drev den i mange Aar.
Paa første Sal havde Frk. Buch Pensionat,
og øverst oppe boede Fabrikant Svenning selv.
Selve Maskinfabrikken laa ud til Jernbanegade,
og her var ogsaa Jernstøberi og Mekanikerværksted.
Svenning havde 3 Sønner, der hver havde en Afdeling at passe.
Albert stod for Maskinfabrikken, Edvard for Støberiet
og Christian for Automobilværkstedet
(5).

Se: Erindringer / 1920 - om Barndommens Gade af Georg Schlünssen

 

1910-1911

S. C. Svenning med sin bil - som han ansøger om tilladelse til at køre med i 1910 -
- ved et automobilløb Kolding-Aalborg 1911.
Se også under
Personhistorier / Beretninger.

 

1884

 S. C. Svenning, Maskinfabrikant, født 1854  i Seest ved Kolding,
uddannet i Christiansfeldt, blev 1884 etableret i Vejen,
begyndte ganske smaat, beskæftiger nu 27 Mand,
fabrikerer særlig Landbrugsmaskiner,
men har ogsaa leveret Maskinanlæg til Cikorietørrerier overalt i Landet.
Svenning har været Bestyrelsesmedlem i Vejen Haandværkerforening i 25 Aar,
er en dygtig, støt Forretningsmand og bistaaes nu af sine to unge Sønner.

Iflg. ”Vejen By og Omegn” af Bendix Madsen
fra bogen ”Jyske Byer og deres Mænd” 1916

 

Gamle bygning - nedrevet 2003

Ny bygning opført i 2003

Oplysninger fra boligannonce 15-11-2011
Nørregade 7 K - andelslejlighed i stuen
Bolig  93 m² Stuer / Vær.  1 / 2
Købspris 295.000 kr. Opført 2003
Boligydelse pr. måned     5.606 kr.    
Anvendelsesudgifter        588 kr.    
 

Ejerforhold vedr. matr. nr. 12 AC:

Skøde lyst 26. april 1889 til maskinbygger Svenning Christensen Svenning
på 12 AC og 12 AR i forbindelse med bygning.

Interessentskabskontrakt 19/6 1896 for "Vejen Maskinfabrik"
mrkt. Svenning & Lüster.

Skøde lyst 14.-16. juli 1897 til maskinfabrikant S. C. Svenning.

Skøde 30/1-1/2 1918 til ølbrygger P. M. Pedersen for matr. Nr. 12 AC og 12 DV
Skifteretsudskrift lyst 27/7 1923 som adkomst for P. H. Pedersens arvinger.

Skøde lyst 14.-27. Juli 1923 til fru Kirsten Vrang Sørensen som særeje.

Skøde 30/8-3/9 1943 til Alfred Svenning.

 

Erhvervsmæssig anvendelse:

Cykelhandler Gram
Cykelhandler Mathiesen
Sagfører Gormsen

 

Beboere i huset:

Indtil 1918 ejedes ejendommen af S. C. Svenning, som også boede her.

I 1918 overtog ølbrygger P. M. Pedersen huset. Han flyttede ind på 2. sal.

Efter P. M. Pedersens død overtog Kirsten Vrang Sørensen ejendommen i 1923.

Først i 1943 overtog Svenningfamilien v/Alfred ejendommen igen.
Den var opdelt i et forhus med forretninger og et stort baghus.

I forhuset blev der repareret cykler i kælderen -
- og i gadeplan solgtes nye cykler af cykelhandler Gram og senere M. P. Mathiasen.

Sagfører Gormsen havde også sin virksomhed i huset i mange år, -
- og han boede der også.

I en periode var der købmandsforretning. 

 

1938 - 1957

Beboere i huset 1938 1940-1943 1957
iflg. Vejen Skattebog og Vejviser

Ejendomsskat
kr.

Personskat

kr.

1938
Sagfører Aage Gormsen
Pianistinde Olga Hansen
Rentier Jeppe Petersen
Grosserer Jes Peter Sørensen
Husassistent Bodil Frandsen

1940
Sagfører Aage Gormsen
Pianistinde Olga Hansen
Autoforhndl. Jes Peter Sørensen
Enkefru Luise Johansen
Trafikassistent Jens M. Kaae
Malermester Rudolf Toft
1941
Sagfører Aage Gormsen
Pianistinde Olga Hansen
Snedker Hans Kr. Lausen
Trafikmedhjælper Søren M. Jensen
Snedkersvend Villiam Schmidt
Kontorist Eigil Skov
1942
Sagfører Aage Gormsen
Pianistinde Olga Hansen
Snedker Hans Kr. Lausen
Trafikmedhjælper Søren M. Jensen
Overportør Marinus M. Skov
1943
Sagfører Aage Gormsen
Snedker Hans Kr. Lausen
Overportør Marinus M. Skov
Kontorist Jørgen Kelp
Snedkersvend Thomas P. Skov
Malermester Rudolf Toft

1957
Sagfører Aage Gormsen

189,18

220,71


620,00
96,00
75,00
0,00
28,00


897,00
212,00
9,00
30,00
445,00
30,00

1.270,50
207,90
31,50
13,65
49,35
2,00

1.340,00
390,00
74,00
166,00
320,00

1.348,50
106,95
316,20
404,55
210,18
31,62


1.973,00

Overportør Marinus M. Skov var formand
for Jernbanefunktionærernes faglige Organisation - med kontor i Nørregade 7.

 

Personhistorier / Beretninger

Om de
første automobiler i Vejen

"I 1910 begyndte Ansøgninger om Automobilkørsel paa Kommunens Veje
at indgaa til Sogneraadet.
De første er fra Fotograf Karl Kristensen, Askov,
Gaardejer Ludvig Andersen og Læge Møller, de to sidste i Brørup.
Sogneraadet er imidlertid i Førstningen meget tilbageholdende,
Nattekørsel er der slet ikke tale om
og først efter gentagne Ansøgninger
bliver rimelige og nødvendige Ønsker opfyldt.
En saadan Stilling kunde dog ikke holdes ret længe.
Allerede i Slutningen af 1911 synes alle Restriktioner opgivet.
Den første Bilist i Vejen siges at være Fabrikant Svenning,
hvad der stemmer med Protokollen (Ansøgning af 13/9 1910).
Dog havde Svenning allerede dengang kørt Bil i nogle Aar.
Det vakte stor Opsigt, da han i 1911 deltog i et Automobilløb
Kolding - Aalborg og blev Nr. 1 uden Uheld af nogen Art.
Denne Bedrift gav ogsaa adskillige Belønninger,
et Sølvbæger fra dem der ordnede Løbet,
1.000 Mark fra Bilens Fabrikant
og et Sæt Ringe og Slanger fra Michelinfabrikkerne".

Iflg. "Vejen Sogn i Malt Herred" (1940) ved Søren Alkærsig.