Rådhuspassagen 8

Vejen Bibliotek

Nyt domicil fra 1. oktober 2019: Alfa Tower, Vestergade 2

 

Tilbage til Rådhuspassagen

 
 

Se link til: Vejen Bibliotek

 

I dag kan man på Vejen Bibliotek låne e-bøger -
- til læsning på computer

 

Det første bibliotek i Vejen blev oprettet i 1916 og lå i Søndergade 2.
Fra 1940 havde det til huse på Museumspladsen.
Og fra 1974 er adressen for Vejen Bibliotek i Rådhuspassagen 8.
2019 får Vejen Bibiliotek nyt domicil i Alfa Tower - Vestergade 2.

 

I maj 2018 har Vejen Miniby udstilling på Biblioteket i Rådhuspassagen.

Se: Dagbog maj 2018

 

1916 - 2016

Biblioteket

- som det er registreret i Vejen Skattebog og Vejviser -

1938 - 1940

Oprettet 1916 af Direktør P. Lauridsen og Hustru og af dem skænket til Vejen Kommune.
Bestyrelsen: Direktør P. Lauridsen (Forrnand), N. M. Sørensen, Lille Dalgaard,
Frøken Kaja Jensen, Baunhus, Realskolebestyrer P. Hauge og Mejerist N. Boye
Bibliotekar: Hans Drewsen.
Læsesalen (rned Aviser og Haandbøger) er gratis tilgængelig for alle.
Udlaanet (ca. 11.000 Bind) er gratis for Kommunens Beboere.
Aabningstider: Avis- og Tidsskriftstue hver Dag Kl. l0-9.
Bogstuer: Hverdage Kl. 10-12, 2-6 og7-9. Udlaanet slutter Kl. 8.
Søn- og Helligdage lukkes Kl. 6.
Telefon 64.

1941 - 1942

Bestyrelsen: Realskolebestyrer . P. Hauge (Formand), N. M. Sørensen, Lille Dalgaard,
Frøken Kaja Jensen, Baunhus, Mejerist  N. Boye og Pantefoged Bak.
Bibliotekar: Hans Drewsen.
Læsesalene (med Aviser og Haandbøger) er gratis tilgængelig for alle.
Udlaanet (ca. 13.000 Bind) er gratis for Kommunens Beboere.
Aabningstider: Avisstue: Hverdage Kl. l0-21, Søndag 10-12.
Udlaan og Læsesal: Hverdage Kl. 10-12,  l4-18 og 19-21. Udlaanet slutter Kl. 20.
Søn- og Helligdage aaben l0-12.
Telefon 64.

1943

Udlaanet (ca. 14.000 Bind) er gratis lor Kommunens Beboere.

1957

Biblioteket: Bibliotekar H. Drewsen, TIf. 64.
Aabningstider: Avisstue Hverdage Kl. 10-21.
Udlaan og Læsesal: Hverdage Kl. 10-12, 14-18 og 19-21. Udlaan slut Kl. 20.

Biblioteket

- som det er registreret i Vejen Håndbog for -

1967 og 1969-70

Biblioteksvæsen

Vejen Bibliotek.
Telf. 6 00 64 (1967) 360064 (1969-70.
Bibliotekar A. C. Præstholm.
Åbningstider: 10-12, 14-18, 19-20. - Lørdag 10-12.
Avislæsestuen er åben 10-20, lørdag 10-12 (juni til august lørdag lukket).
Udlån for børn 10-12, 14-18, lørdag 10-12.

1975-76

Biblioteksvæsen

Hovedbiblioteket

Rådhuspassagen 8, 6600 Vejen
tlf. 36 20 33

Åbningstider: Kl. 10-12, 14-18, 19-20. - Lørdag 10-12.
Juli md.: 14-18 og 19-20. Lørdage lukket i skolernes sommerferie.
Bibliotekar A. C. Præstholm.
Børnebibliotekar Karen Andersen.