Jernbanegade 7

 
Vejen Foderstofforening
 

Klik tilbage til Jernbanegade

Til Bydel nord for Banen
( Nørregade / Jernbanegade )


Til Startsiden

 

 

Et noget defekt ældre fotografi, der dog giver et indtryk af det store hus.

 

1902 - 1936

Virksomheden startede den 20. Juni 1902
som en lokal Forening under Jysk Andels-Foderstofforretning,
som på daværende Tidspunkt blev drevet sammen med Vejen Brugsforening.
I Aaret 1930 udskiltes Forretningen fra Brugsforeningen
og blev selvstændig Virksomhed.
I 1936 opførtes et selvstændigt Pakhus med Lagerlokaler og Kontorer.
Der handles med Korn, Foderstoffer og Gødning."

Iflg. "Fra Øst til Vest" - Turist- & Erhvervs-Forlaget i Odense.

Vejen Foderstofforening med nybygning til højre.

Vejen Foderstofforening ( Foderstofforretning ) i Jernbanegade 7
og Vejen Trælasthandel i Jernbanegade 9 - på Terrænbordet i størrelse 1:100.
Øverst tv. ses Jernbanegade 1-3 og 5 og efter Trælasten nr. 13 og 15.

 

Vejen Foderstofforening i størrelsen 1:10 i Minibyens anlæg.

 

1942 - 43

Annonce i Vejen Skattebog og Vejviser 1942-43.

 

Koks er den rest, der bliver tilbage ved afgasning af kul.
Cinders ( betyder egentlig slagger ) er koks fremstillet ved afgasning af kokskul.
Briketter er sammensat af koks, brunkul og tørv tilsat bindemiddel.
Tørv er mosejord, der består af nedbrudte plantedele.
Der var mangel på kul i Besættelsens (
1940-45 ) tredje år.
Endnu i
1947 var 45.000 personer beskæftiget med tørveproduktion i Danmark.

 

1938 - 41

Annonce i Vejen Skattebog og Vejviser 1938-41.

Annonce i Vejen Skattebog og Vejviser 1938-41.

 

Det gamle Odense-firma Dæhnfeldt blev grundlagt i 1850
af Ludvig Dæhnfeldt (1817-1900).
Han solgte gartneriprodukter og handlede med frø,
som han importerede fra Tyskland og England.
Hans søn, Christian Dæhnfeldt (1857-1920) skabte senere firmaets verdensry.Uddeler Sofus Chr. Hansen kontrollerer et af de mange produkter,
som Vejen Foderstofforening producerede.

Maskinanlægget er fra det tyske firma Petkus Technologie GmbH, grundlagt 1852,
der var et af de første i verden med fabrikation af frøsorteringsmaskiner.

 

1954

Registreret i Vejen Telefonbog
1954


Vejen Foderstofforening, Jernbanegade 7 - tlf. nr. 101
Gennem 101 Omstilling til Uddeler S. Chr. Hansen

 

1907 - 1934

Ejerforhold vedr. matr. nr. 12 bh

Skøde 6. december 1907 fra Johannes Lauridsen til vognmand Christian Hansen.
Tilladelse til at sidde i uskiftet bo. 11. december 1908
som adkomst for Chr. Hansens enke Margrethe født Schmidt.
Skøde 30. september 1910 til Ludvig Laurids Hansen.
Skøde 29. oktober 1920 til Hans Chr. Hansen.
Skifteretsudskrift 22. maj 1925
som adkomst for Anna Hansen født Germansen v/ lavværge N. E. Grue.
Skøde 8. juni 1934 til Vejen Foderstofforening.