Museumspladsen / Vejen Kunstmuseum

Vejen Bibliotek   /   Vejen Billedskole

 

Tilbage til Østergade

Til Bydel nord for Banen ( Nørregade )


Til Startsiden

 

 

Udateret luftfotografi, der viser Museumspladsen med Troldespringvandet og Kunstmuseet.
Før langsomt pilen hen over billedet og se links til andre huse, der er på pladsen og i omliggende gader.

- før pil langsomt hen over billedet og se adresser og links -
- og vend tilbage hertil med klik på pil øverst til venstre på skærm -
  

 

FIRE LÅGER     FOUR GATES

 

Indgangen til Museumspladsen gennem Bjørn Nørgaards Låge.
Inde på Museumspladsen ses til venstre Vejen Kunstmuseum,
i midten Troldespringvandet og til højre den gamle biblioteksbygning.
I baggrunden ses det tidligere elektricitetsværk i Lindegade 10.

Klik på teksttavlen -
- og derefter endnu en gang -
- for større format -
- og læs historien -
- om Bjørn Nørgaards Låge !

Lågen er støbt
Uldalls Jernstøberi
i Søndergade 93

 

Symbolikken på Bjørn Nørgaards Låge handler om strid.

I den nordiske mytologi kæmper -
- Tordenguden Thor mod jætten Midgårdsormen -
( Midgård - jorden i midten - menneskenes verden )
- som repræsenterer den vilde, utæmmede natur -
- som guderne forgæves har smidt i Verdenshavet for at drukne.

Herkules / Herakles - er helten i den græske mytologi - der -
- som en af tolv heltegerninger skulle dræbe Hydraen -
- det mangehovede, kvindelige søuhyre - der vogtede indgangen til Underverdenen.

Sankt Georg / Sankt Jørgen er en kristen martyr -
- skytshelgen for mange lande -
- og i Danmark er flere kirker viet til Sankt Jørgen.
Ifølge legenden reddede Jørgen en prinsesse eller en hel by -
- fra en hadefuld drage.

The symbolism in the Bjørn Nørgaard-gate is about struggle.

In the Nordic Mythology the Thundergod Thor -
- is fighting against the giant - the Midgard Serpent -
( Midgard - the Earth in the middle - the world of the human beings )
- representing the wild, untameable nature -
- which the gods in vain have thrown in the World Sea to drown.

Herakles - the hero in Greek Mythology - who -
- as one of twelve heroic deeds should kill Hydra -
- the many-headed serpentine water monster -
- guarding the entrance to the Underworld.

Saint George is a Christian martyr -
- patron saint for many countries -
- and in Denmark are several churches dedicated to Saint George.
According to legend George saved a princess or a whole city -
- from a hateful dragon.

Eva Steen Christensens låge -
- også mod nord og Østergade -
- symboliserer menneskets rødder -
- og forbindelser.

Lågen er støbt -
- på Uldalls Jernstøberi.

Denne låge retter opmærksomheden mod nordgavlen med dens uglerelief -
- over Niels Hansen Jacobsens private indgang til Kunstmuseet.
Eva Steen Christensen er inspireret af Jens Lund (1871-1924) -
- hvis kunstneriske virke omfattede både billedkunst, litteratur og kunsthåndværk.
Bogværkerne var bl.a. "Forvandlede Blomster" (1899) og "Livets Skove" (1901).
Eva Steen Christensens låge kan symbolisere menneskers netværk og forbindelser.

This gate draws the attention to the northern gable with its relief of an owl -
- above Niels Hansen Jacobsens private entrance to the Art Museum.
Eva Steen Christensen is inspired by Jens Lund (1871-1924) -
- whose artistic work included both the visual arts, litterature and handicraft.
Bookworks were among others "Transformed Flowers" (1899) -
- and "Forests of Life" (1901).
Eva Steen Christensens gate symbolizes mans network and connections.

På nordsiden af museet er et relief af en ugle -
- og på Heides gitterværk har en anden ugle fundet rasteplads.

Erik Heides låger -
- i et 14 meter langt gitterværk -
- mod øst og Øster Allé -
- er støbt på Uldalls Jernstøberi -
- og på Skagen Jernstøberi.

- læs mere med klik på tekstavlen -
- og klik derefter endnu engang -

Se også: -
Stelen
Askov ny Kirkegård.

Erik Heides work consists of a fourteen meter long wrought-iron gate.
It has been casted at a local iron-foundry in Vejen - and in Skagen.
The gate is crowned by four owls which draw the attention -
- also to the sculpture of "Mother Earth" in the background.

Marianne Jørgensens låge -
- mod syd -
- er udsmykket med en symbolik -
- om Mennesket og Elementerne.

- klik på teksttavle -

Marianne Jørgensen's gate is an allegory about Man and the Elements.
You see a figure worshipping the sun, the reflexion of the moon in the sea -
- and what looks like giants carrying the clouds -
- a reference to the giants in the wall of part of the museum -
 - which was once the entrance to the studio of Niels Hansen Jakobsen in Skibelund.

TROLD     TROLL

Et bænkanlæg udført af billedhugger Niels Hansen Jacobsen
blev opmuret sidst i 1930'erne på Banegårdspladsen og fjernet igen i 1960'erne.
Det befinder sig nu i en rekonstrueret udførelse i anlægget ved Kunstmuseet.
Oprindelig sandstensmaske og kumme, murværk og bænk
er blevet rekonstrueret i 2013.

Trold i sandsten.

 

"VOR TIDS ANSIGT"     "THE FACE OF OUR TIME"

"Vor Tids Ansigt" hedder denne skulptur udført i 1921 af Niels Hansen Jacobsen.
Det er en nyere bronzeafstøbning, der tilhører Vejen Kunstmuseum.

 

DIGTER     POET

Willie Wulff (1881-1962) / Portræt af en ung Digter / Dateret 1907
Gave 1996 fra Ny Carlsbergfondet / Tilhører Vejen Kunstmuseum.
Willie Wulff var en dansk billedhugger
og den unge digter er finnen Arvid Enckel (1884-1967).

"A mon ami Arvid Enckell-Bronikowsky - W. 1907".
Inskription ved venstre arm.

Se også ekstern link til: Kunstmuseet