Lindevej

 

Til Søndergade     Til Startsiden

 

Dette fotografi viser bygninger -
- ved Viadukten og begyndelsen af højre side af Søndergade -
- med  Søndergade 4 (Vejen Kiosk & Telegramhal) -
- og så det, der må være Lindevej -
- med bagsiden af Jyllandsgade 2 (Realskolen) på den ene side -
- og Søndergade 2 (Fotograf / Bibliotek) på den anden side.

Huset med hvid gavl mellem Fotograf/ Bibliotek og Realskolen -
- må nok være det eneste beboelsessted på Lindevej.

 - klik på billede for større format -

 

Her på et luftfoto fra o. 1930 ses det enlige beboelseshus på Lindevej -
- som nabo til Cikoriefabrikken Nørrejylland.

Kør musens pil ind over luftfotoet -
- og når pil bliver til hånd vises navn på de forskellige steder -
- og klik med venstre museknap linker til det relevante sted.

 

På dette matrikelkort fra 1920 ses Lindevej fra Søndergade til Jyllandsgade.
Mellem Realskolen i Jyllandsgade 2 og Bibiliotek / Fotograf i Søndergade 2 -
- ses aftegnet det, der må være huset med den hvide gavl.

- klik for større format -

 

Lindevej findes på denne plantegning med Jyllandsgade til venstre  -
- og Cikoriefabrikken's bygninger til højre.

Beboelseshus og lagerbygning tilhørende Cikoriefabrikken.

 
 

Og som det fremgår af kortene er der ikke megen beboelse på den vej.
Men der er dog registreret een person i Vejviser- og skattebøger fra 1938 til 1957.

 

I 2020 ser forbindelsen mellem Søndergade og Jyllandsgade sådan ud.

En anden gangsti fører til viadukten med adgang til perronerne.

 

Beboer på Lindevej (uden nr.) 1938 1940-1943 1957
iflg. Vejen Skattebog og Vejviser

Ejendomsskat
kr.

Personskat
kr.

Arbejdsmand Henrik Kristensen
1938

1940
1941
1942
1943

1957

 


88,00

150,00
346,50
490,00
585,90

777,00

 
Søndergade
    L
I

N
D
E
V
E
J   
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
Jyllandsgade