Frederik d. 7´s Gade 15

Vejen Bykro / Vejen Gæstgivergaard / Hotel Vejen
 

Tilbage til Frederik d. 7's Gade

Til Bydel nord for Banen ( Øster Allé )

Til Bydel nord for Banen ( Nørregade )

 

BOGMÆRKER

1952-1967 UDVIDELSER OG INDVIELSER

EJERFORHOLD ØKONOMI BEBOERE I HUSET

GÆSTER PÅ GÆSTGIVERGAARDEN

DYREPARKEN VED GÆSTGIVERGAARDEN


PERSONHISTORIER    

1911 BØDE TIL GÆSTGIVEREN     1894 KROEN SOLGT     1890 DANS PÅ KROEN


1885 DILLETTANT TIL FORDEL FOR GADEBELYSNING

 

"Gæstgivergaarden - Hotel Vejen" anno 2011.

 

Iflg. BBR-registret er bygningen i Fr. d. 7's Gade 15 -
opført i år 1864 på matrikel nr. 39f.
Om / tilbygning har fundet sted 1994.

 

Ældre postkort med billede af Gæstgivergaarden.
Mindestenen for Frederik VII er senere flyttet.

 

Vejen Gæstgivergaard - kgl. priviligeret Gæstgivergaard siden 1768.

 

Gæstgiver P. J. Petersen - med hund - foran Vejen Gæstgivergaard / Vejen Kro.

- klik her for større format -

- klik her for nærbillede -

 

1952-1967 UDVIDELSER OG INDVIELSER

Udvidelser og Indvielser

Læs om renoveringer, moderniseringer, udvidelser og indvielser 1952 - 1967

 

Erhvervsmæssig anvendelse: Hotel og Restaurant

Vejen Gæstgivergaard / Vejen Bykro / Hotel Vejen: -


1906 - 1951
1952 - 1984
1984 - 1987 ( forpagtning )

M. Jacobsen
Peder Jensen Pedersen   (1873-1951)
Marie Bøttker    (1904-1988)
Vejen Gæstgivergård ApS

 
 

EJERFORHOLD ØKONOMI BEBOERE I HUSET

Ejerforhold - Økonomi - Beboere i Huset

- oplysninger fra Skattebøger, Vejvisere o.a. -

 

I marts 1958 optrådte Trixon-Kvartetten på Vejen Gæstgivergaard.
Klik på næste blå markering og læs om andre underholdende indslag -
- lørdag aftener og andre dage.

 

GÆSTER PÅ GÆSTGIVERGAARDEN

Gæster på Gæstgivergaarden

GÆSTER – SELSKABER – UDSTILLINGER
MAD OG DRIKKE - MUSIK OG DANS – OG ANDEN LIVLIGHED - PÅ KROEN

- som det fremgår af avisudklip og annoncer 1952-1976 -

 

DYREPARKEN VED GÆSTGIVERGAARDEN

Dyreparken ved Gæstgivergaarden

- da Vejen havde en Mini Zoo ! -

 

NYE EJERE 1984-1987

Nye ejere 1984 - 1987

Vejen Gæstgivergaard i forpagtning

 

PERSONHISTORIER

PERSONHISTORIER


Om Gæstgiver P. J. Petersen

-
som drev Vejen Gæstgivergaard fra 1906 til 1951 -

Værtsparret på Gæstgivergaarden

- fra 1952 til 1984 -

Interview i 1956 med Marie Bøttker

- som afløste sin far som gæstgiver -

En sej wing fra Vejen

-
en søn - og bror - passede regnskaberne
 - og var venstre wing på fodboldholdet
-

( se også: Præstevænget 38 )

En søster tog til Canada

- læs hvad hun fortalte under besøg i Vejen 1962 -

- og om 100-års fødselsdagen i 2013 !

A sister went to Canada

- read what she told when visiting Vejen in 1962 -

- and about the 100 years birthday in 2013 -- klik på blå markeringer -
- vend tilbage hertil med klik på pil allerøverst tv. på skærm -

 

Annonce i Lokalavisen for Vejen Brørup og Rødding 27. juni 1979.

 

1911

Politiretten i Vejen.
     Slagtermester Chr. Dahl idømtes ved
Politiretten, som i Gaard afholdtes i
Vejen, en bøde paa 10 Kr., fordi han
havde solgt ustemplet Kød.
     - Gæstgiver Petersen, Vejen Bykro,
fik en Bøde paa 20 Kr. for ulovlig
Udskænkning af Spiritus.
     - En Tjenestekarl fra Malt fik en
Bøde paa 10 Kr. for at have pryglet
en Malerlærling.
     - En Vognmandskusk fra Vejen fik
10 Kr. for at have lagt sig til
at sove paa Gaden.
     - En Karetmagersvend idømtes 15
Kr. for Gadespektakler udenfor Hansens
Hotel, og en Murerlærling maatte be-
tale 5 Kr. for en lignende Forseelse.
     - En Fabriksarbejder idømtes 15
Kr. for Fuldskab og Slagsmaal paa
Gaden.
     - En Gaardejer fra Vejen Øster-
mark har overtraadt Værnepligtsloven.
Sagen henvistes til Paadømmelse ved
Militæretaten.
     - To Husmænd fra Malt, der havde
yppet Klammeri med hverandre, slap
med en Advarsel.

 

1894

Vejen Bykro er af Ejeren, Martin
Jacobsen, solgt til Povl Buhl af Hol-
sted for 11.000 Kr. Overtagelsen finder
Sted 1. August.

Meddelelse i Kolding Folkeblad 16. juli 1894.

 

1890

Dans i Vejen Bykro
Søndag den 27. Oktober
M. Jacobsen

Annonce i Kolding Folkeblad onsdag den 22. oktober 1890.

 

1885

Dillettantforestillingerne
i
Vejen Bykro
gjentages
ikke paa Torsdag, men derimod førstk.
Søndag den 22. Februar.
Den forventede Indtægt vil blive anvendt
til at paabegynde anskaffelsen af Gadelygter
i og imellem Byen og Stationen.

Annonce i Kolding Folkeblad fredag den 20. februar 1885

 

I 1899 opretttes en lygteforening til indførelse af gadebelysning.