Jernbanegade 9

Vejen Trælasthandel

 

Klik tilbage til Jernbanegade

Til Bydel nord for Banen
( Nørregade / Jernbanegade )

 

Vejen Trælasthandel i størrelsen 1:10 i Minibyen.
Gæster på besøg i maj 2010 vises rundt.
Tv. for Trælasthandelen ses husene i Jernbanegade 13 og 15.

 

Vejen Trælasthandel, Aktieselskab.
Tlf. 47. Direktør Ad. Jørgensen. Tlf. 212 privat.
Grundlagt 1902 af Niels Petersen.

Handel med Trælast og al Slags Bygningsmaterialer.
Krydsfinér og Isoleringsplader.
Støbegods fra A/S N.A. Christensen & Co., Nykøbing Mors
og A/S N.M. Hess, Vejle.


Iflg. “Fra Øst til Vest”
- Turist- & Erhvervs-Forlaget i Odense.

 

1917
Notits i Kolding Social-Demokrat

17. januar 1917

 

1903

Annonce i "Tiden" 3. april 1903.

 

Personhistorier/beretninger

 

I en saa stærkt voksende By maatte især Trælasthandelen
komme til at spille en stor Rolle.
Baade Gaardejer C. P. Jacobsen og Købmand Vinding handlede med Træ,
og da Bygmester Ebbe Sørensen, Høllund,
i 1880’erne ret fik sin Virksomhed i Gang,
handlede han ogsaa med alle Slags Bygningsmaterialer, navnlig Træ.
Denne del af Forretningen laa paa Pladsen ud mod Jernbanegade,
skraat over for Brugsforeningen.
Ebbe Sørensen tjente gode Penge,
thi han var ene om Forretningen i henved 20 Aar.
Først da P. Lauridsen og hans Svoger Niels Petersen
(dengang lige vendt hjem fra Amerika)
i 1902 stiftede Aktieselskabet ”Vejen Trælasthandel”,
fik Ebbe Sørensen en betydelig Konkurrent,
som han forøvrigt solgte sin Forretning til.
Selskabet havde en Aktiekapital paa 30.000 Kr.,
og første Aars Omsætning var 40.000 Kr.
Siden steg disse Tal til 400.000 og over ½ Million.
(Om Direktør Niels Petersen og hans Virksomhed
se ”Slægten Lauridsen” S. 224).
        I Forbindelse med Trælasthandelen oprettedes et Savværk,
som i mange Aar beskæftigede ikke saa faa Arbejdere.
Det er nu nedlagt.


Iflg. "Vejen Sogn i Malt Herred" (1940) ved Søren Alkærsig.

 

Se også: Savværket i Vester Allé