Banegårdspladsen 5
Vejen Firmacenter

Vejen Brugsforening
Vester Allé / Jernbanegade

 

Tilbage til Banegårdspladsen

Tilbage til Bydel nord for Banen ( Jernbanegade )

Tilbage til Bydel nord for Banen ( Nørregade )

Til Startsiden

 

Bogmærker

1872 - 2012     1875 - 1912     1878     1902     1903   1913 - 1914
1938 - 1957     1938     1940     1941     1949     1957     1966

2006     2013

 

Se også interne links til: -

Afsløring af Brugsforeningen i størrelse 1:10 - Gæster i Minibyen juni 2016
Brugsforeningen flyttet til Anlægget i Minibyen - Dagbog august 2016

 

- når pil bliver til hånd på billederne - klik for større format -

 

2013

På stedet, hvor i sin tid Vejen Brugsforening lå,
ligger i dag (2013) denne moderne bygning,
opført i 1967 som administrationsygning for "Phønix",
men som nu (2013) huser Vejen Politi,
en kørekole og kontor for Sydtrafik.

Og hos Sydtrafik kan man købe Rejsekort.
Rejsekortet er et elektronisk kort,
der erstatter billetter og klippekort.
 
Den fine gamle stationsbygning
på Banegårdspladsen nr. 1 er lukket.
Man kan ikke længere købe en DSB-togbillet dér.

Lis K. - Køreskolen for dig er februar 2014 flyttet til Håndværkervej 5.

 

2006

Vejen Avis 21. februar 2006.

- klik på annoncen for større format -

 

 

Bydelen nord for Banen på Terrænbordet i størrelsen 1:100.
Brugsforeningen ses til venstre -
- hvor Banegårdspladsen, Jernbanegade og Vester Allé mødes.

 

1966

Brugsforeningen under nedbrydning.

Fotografi antagelig fra 1966 -
- der viser
Vester Allé ned mod Banegårdspladsen og Brugsforeningen.

Brugsforeningen og Vejen Foderstofforretning.

 
 

Maleriet udført af Søren Welling i 1962 -
- befinder sig i dag hos Kvickly i Rådhuspassagen.
Og i 1962 var der indført selvbetjening i den gamle brugsforeningsbygning.

- klik på maleriet for større formater -

 

Dette er bagsiden af bygningen,
som vist på denne model i størrelsen 1:100 på Terrænbordet.

Udateret fotografi, der viser bagsiden af bygningen.
Og hvem mon de tre damer er, der nyder solen i en pause fra arbejdet ?

Udateret fotografi, der viser facaden mod Banegårdspladsen og nordgavlen.

Og her gavlen mod syd på udateret - let retoucheret - fotografi.

 

1957

Annonce i Vejen Skattebog og Vejviser 1957.

 

1949

Luftfotografi - sandsynligvis fra 1949 - af Brugsforeningen
med kontorbygninger tilhørende
"Phønix" i baggrunden.

 

1941

Annonce i Vejen Skattebog og Vejviser 1941.
Det var virkelig en blandet landhandel !

 

1940

Annonce i Vejen Skattebog og Vejviser 1940.
Man forsøger sig dog med forskellige grafiske udformninger af annoncerne !

 

1938

Annonce i Vejen Skattebog og Vejviser 1938.
Der var ikke tale om nogen overstadighed i markedsføringen !

 

1913 - 1914

Vejen nye Brugsforening opført i 1913 efter den gamle brugsforenings brand.
Arkitekten var Niels Ebbesen Grue ( 1879-1937 ) -
- der også tegnede Brugsforeningen i Askov.

 

"Efter Branden 1913 fik Foderstofforeningen sine egne bekvemme Lokaler -
- (den nordre Del af Huset), og svarede saa Husleje til Brugsforeningen -
- indtil denne senere fik Brug for det hele.


I 1916 fik ogsaa Gødningssalget større Selvstændighed -
- men ogsaa her under samme Bestyrer, idet der oprettedes en ”Lokalforening” -
- under ”Dansk Andelsgødningsforretning af 1916”.
Den havde Lokale sammen med Foderstofforretningen -
- og betalte ligesom denne Husleje til Brugsforeningen.”


Iflg. Alkærsig

 

Rejsegilde

Læs beretning i Kolding Social-Demokrat fredag den 13. februar 1914 -
- om rejsegilde på den nyopførte brugsforeningsbygning -
- og om brugsforeningens virke siden dens stiftelse den 3. marts 1872.

 

Regnskab og Status for Vejen Brugsforening

- vedrørende Tiden 28. Maj 1913 til 30. Juni 1914 -

 

1902

1902 Overenskomst

En kontrakt mellem bestyrelsen og bestyrer Petersen i den gamle brugsforening.

 

1903

"J. A. Fauerholdt, Kommunebogholder, f. 1859 i Ikast,
har været paa Hammerum, Gjedved og Askov Højskole.
Kommunebogholder og Kasserer -
- for de skiftende Sogneraadsformænd siden 1903 i Vejen -
- Vurderingsmand til Ejendomsskyld siden 1912 -
- samt Regnskabsfører for Vejen Brugsforening."

Billede og tekst fra "Jyske Byer og deres Mænd" 1916.

Vedr. J. A. Favrholt - se også: -

Lokalhistorie 1916 Vejen Sogneraad og "Kærklintgaard"


Øster Allé - 4 Byggepladser til Salg 1919

 

1878

Vejen Brugsforening
anbefaler sit Lager af Superfosfater
og Ammoniak-Superfosfater til bil-
lige Priser og almindelige Betalingsvilkaar.
Ligesom i Fjor er der ogsaa i Aar ud-
taget Prøver, i Vidners Overværelse, til
Analysering; og vil Resultaterne blive til
behageligt Eftersyn.

Annonce i Kolding Folkeblad eler Syd-jydsk Tidende
Lørdag den 24. August 1878.

 

1872 - 2012

Kvickly i Vejen fejrer 140 års jubilæum

Læs artikel i Vejen Avis 27. marts
2012.

Se også:
Kvickly, Rådhuspassagen 1

Dette fotografi - her let retoucheret - er det, der er i avisartiklen om jubilæet.
Det nævnes som et billede af den allerførste brugsforening.

Og huset ses her beliggende mellem to andre bygninger.

 

1875 - 1912

Her er så huset - stadig genkendeligt - men med en ændret facade.
Og oplysningerne knyttet til dette fotografi siger at -
- Vejen Brugsforening oprindelig havde adresse i Vester Allé 1.
Og bygningen angives som bygget i 1875 og nedbrændt i 1912.
Fotografiet med de fire personer og en hund dateres til o. 1900.

 

1882 - 1913

Ejerforhold vedr. matr. Nr. 12 t:

Skøde 30. juni
1882 til Brugsforeningen i Vejen.
Skøde 13. juni
1913 fra P. Daugaard Nielsen til samme på matr. 12 do.

 

1938 - 1957

Nedennævnte personer er registreret
med adresse i Brugsforeningen i Jernbanegade
i Vejen Skattebog og Vejviser 1938 1940-1943 1957

Ejendomsskat
kr.

Personskat
kr.

1938
Kommis Richard Barslev
Husassistent Johanne Marie Fallesen
Bestyrer Georg Jensen
Kommis Richardt Madsen
Ekspeditrice Ketty V. Nielsen
Kommis Søren G. Nielsen
Uddeler Anders Ninn
Ekspeditrice Abelone Olsen

Lagerforvalter Poul H. Skøtt
Husassistent Anna E. Sørensen

1940
Kommis Sigurd Andersen
Kommis Verner I. Dahl
Lagerarbejder August H. Klockmann
Ekspedient Ketty V. L. Nielsen
Uddeler Anders Ninn
Kommis Svend Aa. Nissen
Kommis Alfred B. Nørgaard
Ekspedient Abelone Olsen
Husassistent Johanne Schmidt
1941
Kommis Sigurd Andersen
Kommis Folmer Henneberg
Lagerarbejder August H. Klockmann
Husassistent Anna Madsen
Ekspedient Ketty V. L. Nielsen
Uddeler Anders Ninn
Husassistent Signe C. K. Olander
Ekspedient Abelone Olsen
Lagerforvalter Poul Henrik Skøtt
1942
Kommis Aksel H. Hansen
Lagerarbejder August H. Klockmann

Husassistent Anna Koch

Kommis Haakon Kworning

Ekspedient Ketty V. L. Nielsen

Uddeler Anders Ninn

Kommis Svend Aa. Nissen

Ekspedient Abelone Olsen

1943

Lagerarbejder August H. Klockmann

Medhjælper Karsten Martinus Nielsen

Ekspedient Ketty V. L. Nielsen

Uddeler Anders Ninn

Kommis Svend Aa. Nissen

Ekspedient Abelone Olsen

Husassistent Eva Petersen

1957
Lærling Asger Bengaard Birk
Damefrisør Inge Damgaard Hansen
Husassistent Rigmor F. Dall Hardt
Bogholderske Ketty Valborg L. Nielsen
Uddeler Anders Ninn
Kommis Børge Ninn
Formand Kaj Petersen
18,00

20,16


32,64

132,9058,60


130,06

650,00


48,00
44,00
134,00
30,00
82,00
65,00
825,00
56,00
56,00
48,00


142,00

65,00

96,00

142,00

879,00

40,00

34,00

89,00

40,00

 

 157,50

35,70

299,25

42,00

165,90

1.417,50

54,60

108,15

207,90

 

 309,00

285,00

75,00

226,00

198,00

1.718,00

2,00

166,00


279,00

236,22

176,70

1.980,90

242,73

154,38

69,75


101,00
897,00
299,00
1.154,00
1.091,00
1.038,00
1.425,00