LOKALHISTORIE

LOCAL HISTORY
 
FRA LANDSBY TIL STATIONSBY
FRA BONDESAMFUND TIL INDUSTRISAMFUND
FRA SOGN TIL STORKOMMUNE

Glimt af Vejen By's historie ved hjælp af fotografier, tekster og links

 

Tilbage til Startsiden

 

DRONNINGENS BESØG I ASKOV 6. AUGUST 2021

THE QUEEN VISITS
ASKOV FOLKHIGHSCHOOLE AND SKIBELUND MEMORIAL GROVE

Dronningen og borgmesteren i Skibelund Krat 6. august 2021.

The Queen and the mayor in Skibelund Grove August 6 2021.

- klik på billedet og se hele forløbet af dronningens besøg i Askov -

- click on picture and see the whole story about the queens visit to Askov -

 

Genåbning efter Coronalukning

Vejen Handelsstandsforening har fokus på julegavebytning og udsalgsvarer de første uger -
- og så skal hele byen gøres ren og forårsklar i samarbejde med kommunen.

Citymanager Flemming Simested: Vi har en plan, som nu er finpudset -
- og alt er klart til genåbning mandag 8. marts.

Iflg. Ugeavisen Vejen 2. marts
2021

- men ikke alle forretninger har lov til at genåbne -
- se HAIR4YOU i Nørregade 12

 

Kommunen går i gang med ny cykelsti ved Askov


Første etape af cykelstien er etableret.
Det er den del, der passerer gennem boligområdet ved
Birkevænget og Damhus.
Ny forbindes den strækning med den eksisterende cykelsti langs
Ø. Skibelundvej -
- så der bliver skabt stiforbindelse til boligområderne -
- i den sydlige del af Askov samt
Kongengen i Vejen Syd.

Iflg. JydskeVestkysten 21. marts
2021
 

TILBAGEBLIK

 
Denne portrætbuste af -
- lokalhistorikeren Søren Alkærsig -
1868 - 1943
- udstillet på Den frie Udstilling i 1935 -
- nu på Vejen Kunstmuseum -
- er udført af -
- billedhuggeren Niels Hansen Jacobsen -
1861 - 1941

Modellen og billedhuggeren mødtes tit -
- for at spille skak og tale om kunst.

Søren Alkærsig skrev den første -
- introduktion til Museets samlinger.

Se også: Gården "Esmark" -  Baungårdsvej

- klik på blå markeringer -
 
- og vend tilbage til samme sted på denne side -
- ved klik på pil allerøverst tv. på skærm -

- i pdf-filerne - der læses med Adobe Reader - kan man forstørre, søge o.m.a. -
- ved hjælp af disse værkstøjslinier -

Når den korte værktøjslinie på pdf-filen dukker frem -
- kan der ved - og + tegnet formindskes og forstørres -
- ved klik på tegn yderst th. fremkommer den lange værktøjslinie -
- hvor der bl. a. kan søges ord (luppen) og affotograferes (fotoapp.)
 

VEJEN KRONOLOGI

Vejens udvikling fra 1785 til 1991

- og nedenunder nogle tilbageblik fra 2020 til o. 950 -


BOGMÆRKER

o. 950     1160-1896   1874   1885   1886  

1888
 EKSPORTEN TIL ENGLAND 

1890 VEJEN SPORTSFORENING STIFTES

1894 OPLYSNING I VEJEN   

1900-1950
DANSK ARBEJDSMANDSFORBUND FEJRER 50 ÅRS JUBILÆUM  

1903
VEJEN HAANDVÆRKERFORENING
BESLUTTER AT HOLDE HAANDVÆRKS- OG INDUSTRIUDSTILLINGER
LANDPOSTBUDENE MØDES PÅ HANSENS HOTEL FOR AT TALE OM FAGLIGE FORHOLD
HUSMÆNDENE VIL TIL HIMMELBJERGET FOR AT HØRE BJØRNSON
DEN DANSK-AMERIKANSKE MISSION MØDES I ASKOV 

1903-1904
BESKRIVELSE AF ASKOV OG SKIBELUND  

1905
VEJEN TENNISKLUB OPRETTES  

1906
BERETNING OM ERHVERV OG UDVIKLING I ASKOV OG VEJEN  

1907-1967
SNEDKERNES FAGFORENING I VEJEN  

1908
KONGEFAMILIEN BESØGER VEJEN OG ASKOV

1909
LÆGEN GIVER RÅD MOD SMITSOMME SYGDOMME  

1910
SVENNING OG DEN FØRSTE BIL I VEJEN 

1911
OM ANDREAS GRAU OG DEN GULE FARE
  
1912
LANDSMØDE FOR KVINDERS VALGRET
SOGNERÅDSMØDE OM ELVÆRK OG SYMASKINER

1913
HANDELSSTANDSFORENING DANNES
BRUGSFORENINGEN BYGGER HUS I VEJEN OG ASKOV
BRØNDS BARNEVOGNSFABRIK ETABLERES
KOMMUNEN FÅR ELVÆRK I NØRREGADE 22 

1915
BEDRE BYGGESKIK BEVÆGELSEN BLIVER FØDT
  
1916
VEJEN SOGNERAAD   VEJEN VEJVISER

  
1916-1925 
UDVIDELSE AF VEJEN STATION
ANLÆGGELSE AF STRÆKNINGEN LUNDERSKOV-BRØRUP

1917
NY STATIONSBYGNING AFLØSER DEN GAMLE FRA 1874

1918
OVERVÆLDENDE JULETRAFIK MED DSB
AUTOMOBILKØRSEL KUN EFTER TILLADELSE FRA INDENRIGSMINISTERIET
FORBUD MOD ILLUMINATION OG REKLAMEBELYSNING
KLOAKANLÆG BYGGES
DER KOMMER KAFFE TIL LANDET

1919
DEN SPANSKE SYGE HÆRGER I HELE VERDEN I ÅRENE 1918-19
OG RAMMER OGSÅ VEJEN OG OMEGN
DER KLAGES OVER MANGEL PÅ BOLIGER

1920
KONGEBESØG I ASKOV I ANLEDNING AF GENFORENINGEN

1921
ARBEJDERNES FÆLLESORGANISATIONS MAJFEST I VEJEN
 
1932
AVISEN SKRIVER OM
LANDBRUGSKRISE   HÅNDVÆRKERLØNNINGER   FOLKETINGSVALG

1940
BEGIVENHEDER UNDER BESÆTTELSEN
DANSKE ARBEJDERE TVINGES AF OMSTÆNDIGHEDERNE
TIL AT ARBEJDE I TYSKKLAND

1942
BESKRIVELSE AF ASKOV OG OMEGN

1945
OM DRAMATISKE BEGIVENHEDER DE SIDSTE DAGE AF BESÆTTELSEN
KAMPEN OM PHØNIXPOKALEN
OG LEVERING UDEFRA AF KUL, BENZIN, TEKSTILVARER
FODERKAGER, KUNSTGØDNING OG FOSFAT

1947

1951
SYDJYDSK UDSTILLING

1954   1955  
1955-1981   1956   1961   1964   1966   1968
1970   1972   1974-1978   1975   1976   1978   1979 
1981   1982-1986   1982   1985  
1991  

1992
TURISTGUIDE PÅ DANSK ENGELSK OG TYSK 

1997   1999   2000   2004   2008   2014   2015 
   
 
ÅRET I OVERSKRIFTER
2020

Året 2020 bliver præget af coronasmittens indlydelse på livet i Vejen.
Mange arrangementer og normale aktiviteter må ændres.
Nye initiativer bliver nødvendige.

 

Et tilbud og en opfordring til unge på Rådhuspladsen i Vejen - september 2020.
Hvad kan vi - henne på Rådhuset - gøre for jer ? Sig til !

2019

2018

2017

2016

2015

VISION VEJEN / UDVIKLING VEJEN

ØNSKETRÆET


Lad os også i mængden af tilbageblik komme med et bud på fremtiden.
Hvilke forslag og idéer skal vi sætte op på Ønsketræet !

Vision Vejen (politik, planer, projekter, byudvikling)
Vision Vejen
(mission, vision, indsatser, handlinger)
Udvikling Vejen (erhvervsudvikling, turisme m.m.)

 


Grundlovsdag i Askov

På Askov Højskole - der i år fejrer 150 året for starten i 1865 -
- festligholdt man også 100 året for indførelse af kvinders stemmeret i
1915 -
- og det begyndte med levende ord fra to kvinder i Højskolens foredragssal -
- og efterfølgende Grundlovsmøde i
Skibelund Krat.

Vejen Mandskor fejrer 90 års jubilæum ( 4. november )

Mere end en snes medlemmer tæller mandskoret,
der de seneste år også har dristet sig til at synge på engelsk.
Men i
2015 er der gjort lidt ekstra ud af Carl Nielsens smukke melodier.
Mandskoret optræder offentligt ved festlige lejligheder
og i foreninger og ved besøg på kommunens plejehjem.

Ugeavisen 03-11-
2015

2014
Vejen fortsætter med nedrivning af bygninger

Vejen Kommune har planer om at nedrive yderligere 25-35 bygninger -
- spredt rundt i kommune.
Entreprenører opfordres til at byde ind på opgaverne.
Gennem de sidste år er der rundt i Vejen Kommune foretaget nedrivning -
- af omkring
130 bygninger.
Det drejer sig om parcelhuse, stuehuse og mindre erhvervsbygninger.
Udgifterne har været finansieret med tilskud fra statens pulje til landsbyfornyelse.

Ugeavisen Vejen 25. februar
2014
 
2008

Budget 2009 - Skattestigning bringes i spil

Borgmester Egon Fræhr vil ikke udelukke at skatten skrues i vejret.

 
2004
TID OG STED

HVAD DER SKER I BYEN 20. NOVEMBER 2004
 
2000

Ældrerådet på plads

Et nyt ældreråd er blevet valgt.
Rådet skal være med til at skabe de bedste vilkår for de ældre i kommunen.

 
1999

Fin dag med forsinkelse

 
Det Internationale Ældreår fejres på festpladsen ved Anlægget -
- med sang og musik af Vejen Mandskor og Egtved Musikskole.
Det Rullende Teater opfører lystspil -
- og en forsinket fhv. statsminister Anker Jørgensen holder tale.

Program og Seniorsang

14. august
1999

 
1997

Vejen Håndværkerforening fejrer 125 års jubilæum

Og festen blev holdt den 8. marts på Hotel Skibelund Krat

 
1992

Klik på overskrift og kig i en turistguide fra 1992.
Den har lokalhistorisk interesse, men kan også være til nytte -
- hvis man får brug for at kunne orientere dagens turister -
- på dansk, tysk og engelsk.
Der er oplysninger om: -
Historie / History / Geschichte - Udflugter / Excursions / Ausflüge -
- Seværdigheder / Sights / Sehenswürdigkeiten -
- Spadseretur / A stroll through Vejen / Spaziergang durch Vejen.

 
1991

Nu skal pladsen omkring Frederik d. VII's sten forskønnes.
Og i Askov skal et nyt boligområde navngives Baslund.

Se avisartikler i Jydske Vestkysten 4. december 1991

 
1985

Chr. Fischer takker af

Venstres socialudvalgsformand genopstiller ikke til valget.

 
1982

Vejen mangler »kun« 3,8 mill. kr. på budgettet

Men besparelser og personalereduktioner nødvendige.

 
1982 - 1986

Vejen Byråd 1982 - 1986

Medlemmerne af Vejen Byråd 1982-1986. Se hvem de var.

 
1981

Venstres kandidater

Hvem var Venstres kandidater ved kommunalvalget i 1981.

 
1979
 

Læs om de mange aktiviteter i Vejen i forbindelse med handelsdagene.

- klik på overskriften og derefter på luppen -
- og læs artiklen i Lokalavisen onsdag den 27. juni 1979 -

 

Ugens TV - Program
Torsdag 28. juni - Onsdag 4. juli 1979


Hvad man kunne se på den ene danske og tre vesttyske kanaler !

Fra Lokalavisen for Vejen Brørup og Rødding 27. juni 1979

 
1978

Klik på overskrift og læs artikel i Lokalavisen fra den 25. oktober 1978.

 

Vejen fungerer ikke som storkommune

Nyt byrådsmedlem udtaler sig til Folkebladet Sydjylland 6. juli 1978.

 

Ugens TV - Program
Torsdag 13. april - Onsdag 19. april 1978


Hvad man kunne se på den ene danske og tre vesttyske kanaler !

Fra Lokalavisen for Vejen Brørup og Rødding 13. april 1978

 
1976

Opfindsomhed - er Vejen

29. maj til 7. juni 1976
er der udstillingsarrangementer i og omkring Vejen Hallen
og 4. juni er der konference på Askov Højskole.
Tema: -
Udvikling og produktion af opfindelser som basis for virksomheders eksistens.
Opfindernes muligheder i samfundet,
og opfindernes betydning for samspillet mellem teknologi og samfundsudvikling.

 
1975

Så kom det længe savnede fritidshjem

Daginstitutionen "Vorupparken"Askevej åbnet.

 
1974 - 1978

Vejen Byråd 1974 - 1978

Medlemmerne af Vejen Byråd 1974-1978. Se hvem de var.

 
1974

Adresseregister fra Vejviser for 1974

Hoteller, restauranter, servicestationer, autoværksteder, kiosker m.m.

 
1972

Vejen Håndværkerforening fejrer 100 års jubilæum

Og festen blev holdt den 10. marts på Hansens Hotel

 

1971

Der står en enig kommunalbestyrelse bag ønsket -
- om oprettelse af et bitingsted i Vejen.
Skulle det ske, at ønsket bliver opfyldt, vil man kunne sige -
- at sagen har været længe undervejs -
- for allerede i
1941 søgte en række foreninger i Vejen -
- at påvirke myndighederne til at oprette et tingsted i Vejen.

Notits i Folkebladet 21. september
1971

Tingsteder er de steder, hvor domstolene holder retsmøder.
Der findes hovedtingsteder og bitingsteder.
Hovedtingstedet er domstolens hovedkontor.
Et bitingsted er et sted -
- hvor retten regelmæssigt holder retsmøder uden for hovedkontoret.
Domstolenes hovedtingsteder fremgår af retsplejeloven.
Domstolsstyrelsen fastsætter domstolenes bitingsteder ved bekendtgørelse.

 
1970

Klar til indlytning på rådhuset

En ny administrationsbygning kan tages i brug.

Storkommunen går til valg

Se hvem der er kandidater for liste A ved valget 3. marts 1970.

Vejen Kommunalbestyrelse 1970 - 1974

Se hvem der blev valgt ind i kommunalbestyrelsen.

 
1968

Ungdomscenter på "Taborgaard" eller Skovvej 11

"Taborgaard" vil dog nok forsvinde inden for en overskuelig fremtid -
- som led i byggeudviklingen omkring
Askovvej.
Men
produkthandler A. Jensen er i færd med at rømme pladsen -
- foran huset på
Skovvej 11 -
- og ejendommen vil ikke blive berørt af ny byplan.Køn er den ikke - men den lever

Med dette udsagn med på vejen får Vejen
prisen som DEN LEVENDE BY 1968.

Læs historien i et københavnsk dagblad 17. marts 1968.

Vejen er på vej mod storbyen

Reportage om byens tilstand og fremtidsmuligheder
i samme avis 24. marts 1968.

 
1966

Også på socialt område i toppen

Interview med Socialudvalgets formand, Chr. Fischer (V)
om Vejens høje sociale standard.

Kandidaterne til valget

45 kandidater fra fem lister stiller op til valg af 13 medlemmer
til Vejen Sogneråd tirsdag den 8. marts 1966.

Vejen Sogneråd 1966 - 1970

Se, hvem de var, de 13 medlemmer, der blev valgt ind i Sognerådet.


Vejen byder Læborg velkommen

Vejen og Læborg kommuner genforenes
og sognerådsformand Jørn Hansen byder velkommen
i det kommunale fællesskab.


Et fornufts-ægteskab

Læborgs sidste sognerådsformand, Martin Thomsen,
om forholdet mellem land og by.


I begyndelsen er drømmen

Sognepræst Monrads tale ved festen på Bykroen.

Skilsmisse-processen varede i 20 år

Vejen og Læborg var engang samlet.
 I 1889 begynde man at tale om betingelserne for en skilsmisse.
Men først i 1909 blev en aftale underskrevet.

Cirkus i byen ved 10. troldefest

Se program for Cirkus G. O. Gine 9. - 11. september

 
1964

Her ses Margarinefabrikken Alfa og tagpapfabrikken Phønix -
- h.h. syd og nord for banelinien.


Alfa-fabrikken, der begyndte sin virksomhed 26. januar 1898 -
 - blev anlagt i Vestergade 2-8 på jorder tilhørende Lauridsens gård Grønvang.

Fabrikken lukkede i 1992 efter en forgæves kamp i 'margarinekrigen'.
I 1907 oprettede Johannes Lauridsen (1847-1920) også tagpapfabrikken Phønix -
- der blev Vejens største virksomhed.

 

"Troldebyen" kender til de store opgaver

Vejen udvider de tekniske værker, udbygger skolevæsenet
og står over for store opgaver på bl. a. vejvæsenets område.
Der skaffes plads til industrivirksomheder og bygges boliger.
Sognerådsformand Jørn Hansen fortæller om byens udvikling.

Nedbrydningen begynder

Huse i Jernbanegade rives ned.

Oplysningsbogen oplyser om usolide betalere !

Oplysningsforeningen for Handel og Haandværk i Vejen og Omegn
udgiver Oplysningsbogen med registreringer efter Silkeborg-Systemet.

 
1961

Et helt nyt boligkvarter er opstået øst for byen

Om husbyggerier på "Østerbygaard"s jorder
og hvordan Falck tager sig af giftigt affald - o.m.a.

 
1956

Luftfoto fra ca. 1956

Billedet viser bl.a. Brugsforeningen, Stationen og Hansens Hotel.
Jernbanegade udgik fra Banegårdspladsen ved Brugsforeningen.
Nørregade 4-6 ses nederst th. i billedet.

- klik på billede for større format - 

 
1955 - 1981

En historie om en erhvervsvirksomhed i Vejen.
BO PLAN var en pionér inden for indretningen af det moderne køkken.
Firmaet begyndte på Øster Allé 58 og Højvang 18,
byggede så egen fabrik i
Park Allé 9-11
med udstillingslokaler i Nørregade 28 og siden på Gormsvej 3.

Se også: Erindringer / 1942 - 1952 / Om en anden tid og andre metoder

 
1955
 20. september 1955 stiftes Den selvejende Institution, Vejen Byggeselskab.
 

Se turistbrochure for Vejen fra engang midt i 1950'erne.
Dengang et værelse på Hansens Hotel kunne fåes for 5,50 til 18,50 kr.

 
1954

Vejen Telefonbog 1954


Navne, adresser og telefonnumre på 543 borgere og firmaer i Vejen !

Registreret
alfabetisk og i nummerorden

 
1951
SYDJYDSK UDSTILLING

1.-17. JUNI 1951

Luftfotografi af udstillingspladsen set mod syd.
På jernbanelinien ses Veterantoget.
Husrækken til højre for Vejen Stadion er Rolighedsvej.
Til venstre for Stadion bliver Fuglesangsallé senere anlagt.

- klik på billedet for større formater -

 

Luftfotografi af udstillingspladsen og omliggende område - med gadenavne.

- klik på billedet for større format -

 

Seks år efter krigens afslutning vil Vejen by og landsdelen vise, hvad den formår.

Åbningen af
Sydjydsk Udstilling

Velkomstord
i udstillingens katalog
 

- af statsminister Erik Eriksen, isenkræmmer Fr. Kasten,
sognerådsformand K. Hansen, fabrikant J. D. Lawaetz,
arkitekt F. Dahl Nielsen, direktør H. Borges Andersen, redaktør Chr. Refslund.

 
1947

- et øjebliksbillede -
"Vejen Dagen" den 6. september 1947 kørte denne karet forbi Brugsforeningen.
Musikken blev leveret af harmonikaspillerne Poul L. Olsen og Søren Jensen.

- klik på billede for større format -
 
1945

En Frihedskæmper fortæller

Den tredie mand - ham der overlevede ildkampen den 16. april 1945 - beretter.
Læs avisartikler fra Midtjyllands Avis 12. maj og Ikast Avis 18. maj 1945.

Se også:
Maj 1945 i Ikast og Vejen

Billeder fra nogle bevægende dage i maj 1945

( Tekst, billeder og anden dokumentation givet af Kurt Frost )

Se også:
Fengers Hus - Maltvej 1 - Askov

- og læs om andre
dramatiske begivenheder i Vejen og omegn -
- der fandt sted i nogle aprildage i 1945.

Se også:
Skodborgbjerggaard og Lindegade 10


Alfa erobrede Phønix-Pokalen

- og den 25 juli 1945 var der fodboldkamp -
- Alfa og Landboholdet dystede om Phønix-Pokalen -
- og det var der så omtale af i morgendagens avis -

Se: Phønix-Pokalen

Vi kan faa mere - hvis vi kan hente det

- på den anden side af det avisklip fra Kolding Socialdemokrat -
- var der nogle ord om leveringer til landet af kul eller benzin -
- tekstilvarer, foderkager, kunstgødning og fosfat !

 
1940

BEGIVENHEDER UNDER BESÆTTELSEN

Læs en beretning om besættelsestiden i Vejen -
- som erindret af Gerda og I. C. Heuch.

 

Tysklandsarbejder 1940

Om de mange danske arbejdere, der tvunget af omstændighederne -
- følte sig presset til at arbejde i Tyskland under Danmarks besættelse.

 
1942

FØRER OVER ASKOV OG OMEGN

En beskrivelse af Askov og Omegn udgivet af Askov Boghandel i 1942 -
- og udsendt igen i 1985 i et fotografisk optryk i offset.

 
1932

Hvad Folkebladet skrev i 1932

Om landbrugskrise, håndværkerlønninger og folketingsvalg.
Og om diverse lokale hændelser.

 
1921

ARBEJDERNES FÆLLESORGANISATIONS MAJFEST I VEJEN

Læs reportage fra 1. maj dagen -
- i Kolding Social-Demokrat fra 2. maj 1921.

 
1920

Klik på overskriften i Berlingske Tidende 16. jui 1920 -
- og læs om kongebesøget i Askov i anledning af Genforeningen.

 
1919

Boligmanglen i Vejen

Mange Familier har i Vinter maattet nøjes med nogle Tagkamre -
- andre har maattet dele Stuer med de husvilde, og vort ærede Sogneraad -
- som skal sørge for, at alle faar et Sted at bo -
- bryder sig ikke det mindste om den Sag.

Læs om Boligmangel i Vejen - i Kolding Social-Demokrat 24. februar 1919.

 

I 1918-19 hærgede Den Spanske Syge i hele verden -
- og den kom også til Vejen.

Se også: -

Vejen Kirke
og Askov Valgmenighedskirke - december 1918

Erindringer 1918-19

 
1918Notits i Kolding Social-Demokrat

23. december 1918.

 
 

Mægtig Tilstrømning til
              Banerne.

Paa Københavns Centralbanegaard fik
man Lørdag og Søndag en Forsmag paa
hvordan Juletrafikken vil blive i Aar, og
Jernbanemænd spaar, at den vil blive
ganske overvældende. Allerede Lørdag saa
man Folk, der havde købt billet til Jyl-
landstogene om Fredagen, stille sig op
flere Timer før for at komme med. Der
var sat et Ekstratog i Gang, og baade
dette og det ordinære Tog var overfyldt,
men vistnok alle kom dog med, denne Gang.
Flere Rejsende, som ikke havde købt Billet
forud, maatte derimod blive tilbage. 

Referat i Kolding Folkeblad 23. december 1918.

Overordentlige
Foranstaltninger.

Automobilkørsel i Julen
1918.

Paa dertil given Foranledning
henledes Opmærksomheden paa, at
Indenrigsministeriets Bekendtgø-
relse af 16. December 1918 angaa-
ende Automobilkørselen i Julen
1918 kun - for Tiden fra den 23.
December og indtil 2. Januar 1919
- har ophævet det i Indenrigsmi-
nisteriets Bekendtgørelse af 24. Au-
gust 1918 § 5 givne Forbud mod
Kørsel med Motorkøretøjer paa
Søn- og Helligdage samt
efter Kl. 9 Aften, medens de
øvrige ved Bekendtgørelsen af 24.
August 1918 fastsatte Indskrænk-
ninger i Kørselen med Motorkøre-
tøjer fremdeles er gældende, saale-
des at det vil være en Betingelse
for Adgang til Kørsel i Julen, at
vedkommende er i Besiddelse af et af
Benzinnævnet udfærdiget Kørsels-
bevis eller har en særlig Tilladelse fra
Indenrigsministeriet.

Meddelelse i Kolding Folkeblad 23. december 1918.

 

Elektricitetsværket

i Vejen

opfordrer Forbrugerne i By og paa
Land til største Sparsommelighed
ved Lys og Motorkraft hver Dag i
Tiden mellem Kl. 4 og 8 Efter-
middag, særlig i December
og Januar. Saafremt en frivillig Ind-
skrænkning i Forbruget ikke straks
finder Sted, ser man sig nødsaget
til yderligere Rationering af Lys
og delvis Standsning af samtlige
Motorer.
                                          Udvalget.Elektricitetsværket

i Vejen

henleder de handlendes Opmærk-
somhed paa Indenrigsministeriets
Forbud mod Illumination og Re-
klamebelysning (jvf. Bekendtgørelse
af 30. Maj 1916.).

      Overtrædelse haraf straffes efter
Lov af 16. November 1914.

                                      Udvalget.

Meddelelser i Kolding Social-Demokrat 9. december 1918.

                 Kloakanlæget i Vejen.
         Vejudvalget fordelte Fredag Af-
     ten Kloakarbejdet mellem følgende
     Entreprenører: Nordre Anlæg over-
     droges til Entreprenør Jensen,
     Holsted, for 14,565 Kr. Søndre
     Anlæg skal udføres af Iversen,
     Kongsvang, Aarhus, for ca. 17,800
     Kr., medens Septic-Tanken skal an-
     lægges af Riis Pedersen, Vi-
     borg. Den vil koste 12,600 Kr.

                        Vi faar Kaffe.

    Officielt meddeles fra London:
    Paa Grund af den Kaffemangel,
    der raader i Danmark, er det blevet
    besluttet at frigive ca. 15,000 Sække
    Kaffe, ca. 900 Tons, fra Priseretten
    imod, at deres Værdi deponeres, og
    give Tilladelse til, at de udføres til
    Danmark.

Meddelelser i Kolding Folkeblad 11. november 1918.

 
1917

Model i størrelsen 1:100 af Vejen Station, der i foråret 2012
er ved at blive bygget færdigt i størrelsen 1:10 af byggerne i Minibyen.

( Se: Dagbøger )


I 1917 blev Vejen Stations sporanlæg kraftigt forandret.
Der blev anlagt nyt dobbeltspor fra Lunderskov til Vejen,
og TKVJ ( Troldhede - Kolding - Vejen Jernbane )
anlagde en sidebane fra Gesten til Vejen,
og samtidig blev stationsbygningen fra 1874 udskiftet
med en større og mere tidssvarende,
tegnet af DSB's arkitekt Heinrich Wenck (1851-1936)
som har tegnet mange andre markante stationsbygninger,
hvor den mest kendte er Københavns Hovedbanegård fra 1911.

 
1916 - 1925

Vejen Stations udvidelse
og anlæggelse af strækningen Lunderskov - Brørup

 
Ved anlæggelse af jernbanen fra Troldhede til Kolding med sidebane til Vejen
og et andet spor fra Lunderskov til Esbjerg
 måtte en del ejere og brugere af ejendomme afstå jord til dette formål.
Se fortegnelser med matrikelnumre, personnavne, størrelsen af afståede areal,
( svarende til hvilken del af banelinien - se 1921-fortegnelsen )
og de erstatningerne, der blev givet.

De tre første fortegnelser er med lodsejere i Vejen By.
Lodsejerfortegnelse af 1921 og 1925 dækker
Sognene Skanderup, Andst, Vejen, Malt og Brørup
med byerne Nagbølle, Dollerup, St. Andst, Roved, Vejen, Eskelund og Tuesbøl.

Fortegnelse af 22. maj 1916 ( Vejen Stations udvidelse )
Fortegnelse af 25. oktober 1916   ( Vejen Stations udvidelse )
Fortegnelse af 5. maj 1920  
( Vejen Stations udvidelse )
Fortegnelse af 27. januar 1921  
( Lunderskov til Brørup )
Bekendtgørelse af 24. februar 1925 ( Lunderskov til Brørup )
Fortegnelse af 24. februar 1925  
( Lunderskov til Brørup )

- benyt pdf-filens værktøjslinie til søgning på navne og steder o.a. -
- for ensartet gengivelse af siderne i sidste to fortegnelser
sæt format til 100 eller 125 % -

 
1916

Vejen Sogneraad

Hvem sidder i sognerådet i 1916 og hvilke opgaver skal de løse.
Indbyggerantallet er på 10 år steget fra 837 til 2688.
"Der maa administreres og økonomiseres med megen Omtanke -
- for at byde Skatteyderne saa gode Forhold som muligt -
- med de færrest mulige Penge til Raadighed".

Fra bogen "Jyske Byer og deres Mænd"
med "Vejen By og Omegn" af Bendix Madsen.

Se også: Karensmark - om forfatteren.

 

VEJEN VEJVISER

Se vejviser til virksomheder, butikker o.a. i Vejen i 1916

 
1915

Bedre Byggeskik

1915
er året hvor Bedre Byggeskik-bevægelsen bliver født.
Læs om nogle arkitekters arbejde for fremme af en sund dansk bygningskultur.

Se også avisartikel - Bygningernes Historie - om udstilling på Kunstmuseet 2006

- og artikel i Folkebladet 1983 om registrering af ældre bebyggelse i Vejen
.

 
1913

Vejen Handelsstandsforening

18. februar 1913 dannes en handelsstandsforening i Vejen.
Initiativtagerne er:
Isenkræmmer Fr. Kasten,
Nørregade 26
Manufakturhandler H. C. Lund,
Søndergade 10
Manufakturhandler Fr. Kiel,
Nørregade 24
Boghandler Bruun Møller,
Nørregade 4
og Sagfører Th. Sivebæk,
Nørregade 45

1913 er også året,
hvor Brugsforeningen bygger hus på
Banegårdspladsen
og - af arkitekt Niels Ebbesen Grue også - i
Askov
.
Brønds Barnevognsfabrik begynder sin virksomhed.
Og Vejen Kommune får eget elektricitetsværk i
Nørregade 22.

 
1912

Meddelelse i Kolding Folkeblad 2. juli 1912.

 

SOGNERAADSMØDE OM ELEKTRICITETSVÆRK OG SYMASKINER

Klik på blå markering og læs i Kolding Social-Demokrat for 17. maj 1912 om -
- hvem, der skal drive elektricitetsværk - og nytten af symaskiner i skolen. 

 
1911

                Den gule Fare.

Der er i de sidste Aar talt meget
om den saakaldte "gule Fare" - d.
v. s. den Konkurrence, som Kina og
Japan paafører Europa ved den over-
ordentlig billige Arbejdskraft, disse Lande
er i Stand til at præstere. Deres
eneste Hovednæringsmiddel bestaar i Ris,
og den er jo ikke kostbar. Samtidig
har Japan mere og mere forstaaet at
gøre sig gældende som en Stormagt.
Der er anlagt mægtige Fabriker rundt
om i Landet, indrettet efter de nyeste
og bedste europæiske Mønstre - og
det er derfor forstaaeligt, at de euro-
pæiske Fabrikanter og Arbejdere ikke
uden Ængstelse ser hen til den Kon-
kurrence, disse smaa, skævøjede Menne-
sker tilfører dem.

Fra Kolding Social-Demokrat 26. juli 1911.

 

Andreas Grau

Andreas Grau (1883-1935) kæmpede for danskheden i Sønderjylland.
Under 1. Verdenskrig knyttet til "Flensborg Avis".
1919 redaktør af "Dybbølposten".
Fængslet for sine synspunkter.

Læs artikel i Søndagsbladet fra 26. februar 1911.

 
1910

Den første bil i Vejen kører med fabrikant Svenning ved rattet.

Se: Svennings Jernstøberi, Nørregade 7

 
1909

Meddelelse i Kolding Social-Demokrat 24. juli 1909.

1908

KONGEREJSEN 1908

Ekstern link til
Kongerejsen i 1908

Dette link giver adgang til 35 sider med en meget levende og detaljeret,
men også morsom beretning om den Jyllandsrejse, som kong Frederik VIII,
dronning Louise og kongebørnene Thyra, Gustav og Dagmar foretog i 1908.
Første stop på rejsen - den 29. juli - var i Vejen med besøg også i Askov.
På Askov Højskole var der festmiddag for 300 indbudte gæster,
hvor der blev holdt taler af forstander Jacob Appel
og konseilspræsident J. C. Christensen.
Derefter kørte man ind til Vejen til Lauridsens ejendom "Grønvang",
hvor de kongelige og konseilspræsidenten blev hyldet på verandaen.
Den lokale befolkning fortsatte festen til ud på natten foran Hansens Hotel.

De deltagere, som ikke overnattede hos Lauridsen,
overnattede i kongetogets vogne, der var blevet rangeret ind
Margarinefabrikken Alfa´s private sidespor i Vejen.

- og meget mere kan læses ved klik på ovennævnte link !

Klik på pil allerøverst til venstre for at vende tilbage til denne hjemmeside !

 
1907 - 1967

Snedkernes Fagforening i Vejen

Den 8. september 1907 udmeldte 8 snedkere i Vejen sig af Tømrernes Fagforening,
( som snedkerne selv havde været med til at danne i 1897 )
og dannede deres egen organisation under snedkerforbundet.
Læs i festskriftet i anledning af 60 års jubilæet ( som blev fejret på
Hansens Hotel )
om den første strejke for at få en lønforhøjelse fra 35 til 41 øre i timen,
dengang arbejdstiden var 10 ½ time.
I
1967 talte afdelingen 175 medlemmer,
og den store udvikling med de mange træindustrielle virksomheder i Vejen,
havde gjort byen kendt som en "god snedkerby".

 
1906

Askov og Omegn 1906

Beretning om Erhverv og Udvikling i Vejen og Askov anno 1906.
Skrevet i anledning af islandske altingsmænds besøg.
Om stationsbyens vækst - mindestedet i Skibelund -
- undervisning i Askov og Ladelund.
Om Folkehøjskolen, Sløjdskolen, Væveskolen, Landbrugsskolen.
Og om forsøg med vindmøller og uddannelse af landelektrikere.

 
 
1905

Vejen Tennisklub

Notits i ”Tiden” 7. april
1905
For om muligt at få dannet en tennisklub indbydes enhver, der interesserer sig herfor,
til et møde på
Hansens Hotel førstkommende lørdag aften kl. 20.
Såvel damer som herrer indbydes.

 
1903 - 1904

Danmarks Land i Tekst og Billeder

Uddrag fra en beskrivelse af det danske land -
- med en skildring af bl.a. Askov og Skibelund -
- som disse steder og miljøer så ud for over 100 år siden.

 
1903

"Tiden" - 15. Maj 1903

På Vejen Haandværkerforenings generalforsamling
besluttes bl.a. at holde en Haandværks- og Industriudstilling.
Landpostbudene mødes også på Hansens Hotel
for at tale om faglige forhold.
Husmændene vil på udflugt til Himmelbjerget
for at høre Bjørnstjerne Bjørnson tale.
Og den dansk-amerikanske Mission mødes i Askov.

 

Fabrikant Svenning har problemer med skruebrækkere på jernstøberiet.

Se: Svennings Jernstøberi, Nørregade 5

 
 
1900 - 1950

DAF - Dansk Arbejdsmandsforbund

1950 fejrede Vejen-afdelingen af Dansk Arbejdsmandsforbund 50-års jubilæum.
Klik ind på de sange, der blev sunget i den anledning.

Se også: Mindevej 10

 

Lørdag den 3. marts 1900 nedbrænder "Buskagergaard" i Askov.

1894

Oplysning i Vejen. Torsdag Aften
vil Vejen By for første Gang præsentere sig
med oplyste Gader. 16 Petroleumslygter
vil straale i de mørke Aftener. Midlerne til
Belysningen er tilvejebragte ved frivillige
Bidrag, samlede af Bager Munch, og man
tænker paa en Dilettantforestilling til Er-
hvervelse af et Fond til samme Formaal.

Notits i Kolding Folkeblad 20. december 1894.

1890

Vejen Sportsforening blev stiftet i november 1890.
Og det begyndte med et par unge mænd, som engang i slutningen af 1880’erne -
- fik lov til at spille fodbold på et stykke mark, der lå i forlængelse af Elmegade -
- tilhørende gårdejer Carl Peter Jacobsen. Samme sted, ved den gamle Vejenhal -
- hvor der igen i 1951 blev anlagt en ny træningsbane.


Se også: Præstevænget 38 - om en "sej wing fra Vejen" !

 
1888

Til England er i sidste Uge udført
fra Danmark 1,355 Stk. Hornkvæg, 102 Kalve
og 354 Faar samt 835 Kasser Æg og
10,693 Fustager Smør.

Notits i Kolding Folkeblad 24. april 1888.

 
1886

Den formentlige Jordrystelse.
Vi modtage vedblivende Meddelelser om, at
de to korte Drøn ere hørte omkring i Egnen.
I Vejen bemærkede en Mand dem, og hørte
Ruderne klirre. Da han om Eftermiddagen
kom til Skodborghus, var det samme hørt
der, og end videre meddeles det os, at det
var bemærket i Skodborg i Nordslesvig.

 
1885

Malt Herred 1885

En historisk topografisk beskrivelse af Malt Herred i Ribe Amt
med omtale af de otte sogne i herredet: -
Brørup, Lindknud, Føvling, Holsted, Malt, Folding, Vejen og Læborg. 

 
1874

Fotografi fra o. 1898 af Vejen gamle stationsbygning.

Jernbanen kom til Vejen i 1874
Strækningen Lunderskov-Esbjerg blev indviet den 3. oktober 1874
sammen med første del af den vestjyske længdebane til Varde,
dvs. Varde-Skjern-Holstebro.

Vedtagelsen af banen skete ved lov af 24. april 1868
sammen med vestjyske længdebane, Vendsysselbanen og Silkeborgbanen.
På samme dato blev en lov om opførelse af Esbjerg Havn vedtaget.

Og i løbet af få år voksede Vejen Stationsby op langs landevejen
mellem stationen og landsbyen,
der lå omkring kirken og kroen ved den gamle Kolding-Varde landevej.

Se også: Vejen Station

 
1160 - 1896
Vejen gamle kirke blev opført 1160-1170 og nedrevet i 1896.

Klik og læs om skiftet fra gamle til nye kirke i Vejen.
 

o. 950

Største guldskat fra vikingetiden

På en mark i Vejen Kommune
har tre dygtige og heldige detektorer i sommeren
2016
fundet en skat bestående af seks guldringe og een sølvring.
Det er det største skattefund af guld fra vikingetiden i Danmark.