"Urupgaard"

Gl. Skolevej 9

Maltbæk Mark, 6600 Vejen

 

Tilbage til Gl. Skolevej       Til Gårde     Til Startsiden

 

BOGMÆRKER

1991/93 KORT BESKRIVELSE I "DANSKE GÅRDE"

1961 BRANDEN PÅ URUPGAARD

1943  1934  1930  1920  1918  1916  STILLINGSANNONCER

- klik på blå markeringer for link til relevant punkt på siden -
- kom retur hertil med klik på pil øverst til venstre på skærm -

 

2020

Nedkørslen til "Urupgaard" en junidag i 2020.

- når pil bliver til hånd på billeder - klik for større formater -
- først eet klik og når lup+ ses kan klikkes for endnu større format -
- og kom tilbage til denne side med klik på pil øverst til venstre på skærm -

Vi er stadig på vej.

Avlsbygning fra 1999.

Det var her at den i 1961 nedbrændte ladebygning stod.

Gennem avlsbygningens portal ud til gårdspladsen med stuehuset.

Og denne smukt proportionerede bygning har fået en pris.

Nemlig en pris for medvirken til Vejen Kommunes forskønnelse.

Og det er Steffen M. Søndergaards Tegnestue i Vejen -
- der har stået for udførelsen.

Bag stuehuset står et tvillingepar: To imponerende bøgetræer.

Almindelig bøg (Fagus sylvatica) eller blot bøg -
- er et op til 40 m højt, løvfældende træ -
- med en tæt krone, som er bredt hvælvet. 
Frø og blade indeholder det giftige alkaloid fagain.
Løvet er langsomt nedbrydeligt og danner morr på sur bund.
Træet kan normalt blive 250 år gammelt.
Bøgetræet fik i løbet af romantikken status som dansk nationaltræ -
- (i modsætning til egen, der opfattedes som enevældens træ) -
- og indgik også i den danske nationalsang.
Bøgen kom til at stå for det brede folk (og folkestyret) -
- fordi den endnu i slutningen af 1800-tallet -
- udgjorde mere end halvdelen af det danske skovareal -
- hvilket blev afspejlet af nationalromantikkens malere og digtere.

Morr er en jord uden krummestruktur.
Den dannes ofte over en sandet råjord
-
- og gerne med en trævlet 
førne som udgangsmateriale.
Typen er fattig på 
gødningsstoffer -
- og den er sur med et 
pH, der ligger under 5,5.
Af disse grunde findes der næsten ingen 
regnorme i jorden.

Førne er alt det organiske stof, som ligger på jorden -
- men som endnu ikke er nedbrudt.

Romantikken er en kulturstrømning i 1800-1870 i Europa.
Perioden varede til realismen og naturalismen.
I musikken svarer den til impressionismen.

Nationalromantikken er en åndshistorisk retning.
Og den er den gren af romantikken -
- som beskæftiger sig med folk og folkekultur.

 

I et hjørne finder vi et kastanjetræ med røde blomsterstande.

Rød hestekastanje
 (Aesculus x carnea) -
- er et mellemstort, løvfældende 
træ -
- med en lavt kuplet krone og krogede, udstående grene. 
Frugterne indeholder giftigt saponin og kan ikke spises.
Træet er en hybrid mellem den almindelige hestekastanje -
og en nordamerikansk hestekastanje-art (A. pavia).

Det lille træ til højre er et
platantræ.

Der står platantræer på "Rådhuspladsen" i Vejen -
- som der også står plataner på hovedstrøgene i flere af Europas hovedstæder.
Hvorfor mon ?
Fordi de er resistente over for bilos og anden byforurening !

Og bagsiden af stuehuset er lige så smukt proportioneret som forsiden.

I landskabet omkring bygninger findes der mange interessante træer og gevækster.

Den storbladede skræppeagtige plante er en Gunnera.
Den stammer fra Chile og er opkaldt -
- efter den norske botaniker Johan Ernst Gunnerus (1718-73) -
- som også var biskop i Trondheim.
Planten kan blive 2 meter høj.

 

 Til venstre for Gunnera'en står et Kastanjetræ.

Kastanje (Castanea) er udbredt med 8 arter i Europa, Asien og Nordamerika.
Det er løvfældende træer med lange, hanlige ranker -
- og korte hunlige blomsterstande.
Frugterne er nødder, som sidder i pigget skål.

En sø med vand oprindeligt fra mergeludgravning.

Og ved søen en bro -

- hvorfra man kan fodre karperne i søen.

Karpen (Cyprinus carpio) er en fisk i karpefamilien
-
- og en udbredt ferskvandsfisk i eutrofierede -

(
fra de græske ord 
eu = god + trofe = ernæring - dvs. skabelse af velnærethed.
Ordet bruges med et lidt forskudt indhold om søer og havområder -
- der indeholder for mange 
næringssalte, især nitrat og fosfat )

- søer og større vandløb i Europa
 og Asien -
- men den er blevet indført over hele verden.
Den kan blive op til 1,2 meter lang og veje op imod 40 kg.
Den ældste kendte karpe blev 47 år gammel.
Vilde karper når dog kun 20-33% af den maksimale vægt.
I Danmark dyrkes der et ekstensivt 
lystfiskeri efter karpe.

På vejen rundt en uanselig gevækst - som kan blive meget stor.
Det er en blodbøg.
En blodbøg kan nå en højde af ca. 40 meter og en alder på 150 år.
Bøgen har altid været det træ, som danskerne forbinder med Danmark.
Mens Sønderjylland var tysk havde de dansksindede mange forskellige måder -
- at markere ders tilhørsforhold på -
- og en af dem var at plante en blodbøg på gårdspladsen eller i haven.

Nedenfor rugmarken ligger Kongeåvejen -
- og dér ved Kongeåen lå grænsen mellem Danmark og Tyskland 1864-1920.
Til venstre skimtes "Store Vindinggaard" -
- og det var åbenbart en vinding at blive udflyttet fra Askov i sin tid.
Til højre fører en allé af træer op til "Aagaard".
Og det var mellem "Store Vindinggaard" og "Aagaard" -
- at Malt-runesten blev fundet.

- blå markeringer er links til relevante steder -
- kom tilbage hertil ved klik på pil øverst til venstre på skærm -

Gården er omkranset af marker med rug.

Rug
 (Secale cereale) eller Almindelig Rug er et 50-150 cm højt græs -
- der er meget brugt som kornart på især sandede 
jorde.
 
Rug var oprindelig et ukrudt i hvedemarkerne.
Da den gav langt bedre udbytte under danske forhold end
hveden -
- gik man i vidt omfang over til at dyrke
rug.
Rugmel har en vis 
bageevne, selv om den er ringere end hvedens -
- men det gjorde, at rug blev de nordlige landes brødkorn.
Da rugen samtidig er meget mere nøjsom, hvad angår gødningskraft i jorden -
- blev den helt enerådende som jævne folks brød (hvedebrød var "fransk" brød).

Rug er altså både hårdfør og nøjsom.
Den angribes af svampen meldrøje, som kan fremkalde alvorlige forgiftninger.

Af rug fremstilles bl.a. følgende produkter: Rugmel, ymerdrys, sigtemel -
- rugøl (og heraf canadisk whiskey - rye-whiskey).

Da europæerne kom til Nordamerika -
- forsøgte man at plante
byg til fremstilling af alkohol -
- da denne kornsort var den fremherskende i Europa på dette tidspunkt.
Byg havde dog svært ved at vokse i det klima -
- der var i de oprindelige bebyggelser.
Man fandt derfor hurtigt ud af at dyrke
rug i stedet -
- da denne kornsort håndterer store udsving i temperaturer -
- meget bedre end
byg.
Rye whisky var derfor den foretrukne type i mange år -
- inden 
bourbon overtog førertrøjen.
Og en
bourbon whisky skal være fremstillet af minimum 51 % majs.

Til
skotsk whisky bruges blot tre ingredienser: byg, gær og vand -
- og processen er - spiring, gæring og destillation.
Og også byggen kan komme fra marker i Jylland.

Stauning Rye fra Stauning Whisky i Skjern -
- er sammensat af både maltet
rug og en mindre del maltet byg.
Og rugen og byggen er fra marker omkring destilleriet.

- og så lidt poesi -

- i 1906 skrev Jeppe Aakjær digtsamlingen "Rugens Sange" -
- 9. udgave kom i 1926 og med 10. udgave i 1941 -
- var i alt trykt 33.250 eksemplarer.

- her et par vers -

Jeg lægger mig i Læet her ved Storrugens (høj rug) Rod,
jeg lytter og jeg lytter, til det synger i mit Blod;
den hvide Rug, den blide Rug, som mod min Tinding slaar
- det er som Tusind Fingre smaa paa Søvtangenter gaar.

Det lyder som af Leg i en spændbuet Hal,
hvor Dansen lokker Ringlelyd af Lampernes Krystal.
Det Lokkespil, det Klokkespil fra Sommerrugens Top,
det er den kjære danske Lyd, hvorved vi voxed op.

Det er på tide at træde ud af den historiefortælling som dette gårdbesøg var.
Og vi benytter denne trædesten - som sikkert også har en historie at fortælle.

Et sidste kig på avlsbygningens facade mod gårdspladsen -

- og på uglen på sin piedestal.

Er vi ikke blevet en lille smule mere uglekloge - af besøget.

Man kan kun blive imponeret af det, der sker ude i naturens store værksted.

- retur til bogmærker - ñ

 

Indkørsel til "Urupgaard"Gl. Skolevej 9 -
- som det så ud i november
2017.

 

1991 / 93

Hans Sørensen overtog gården i 1970 fra Johannes Crafack.

Areal 22 ha.
Stuehuset er af ældre dato.
Avlsbygningerne består af kvæg- og svinestalde -
- begge
genopført efter brand i 1961 samt lade fra 1961.
H.S. ejer og driver også Kongeåvej (54) 49, 6600 Vejen.

Iflg. DANSKE GÅRDE I TEKST OG BILLEDER - RIBE AMT - BIND II B
Samlet og udgivet af Forlaget Danske Landbrug
1991 / 93.

 

Se også: "Store Vindinggaard" - Kongeåvej 49

 

1961

Klik på overskriften i avisen Frit Folk fra 13. december 1961 -
- og læs om branden på "Urupgård".

- kom tilbage hertil med klik på pil øverst til venstre på skærm -

 

1943

Annonce i Herning Avis 27. februar 1943.

 

1934

Annonce i Ribe Stifts-Tidende 28. december 1934.

 

1930

Annonce i Hejmdal 31. marts 1930.

 

1920

Annonce i Kolding Folkeblad 9. september 1920.

 

1918

Annonce i Kolding Folkeblad 9. september 1918.

 

1916

Annonce i Kolding Folkeblad 14. marts 1916.