"Store Vindinggaard"

Kongeåvej 49

 

Tilbage til Kongeåvej     Til Gårde i By og på Land     Til Startsiden

 

BOGMÆRKER

2017  JORD TIL BORD

1987
 
STATSMINISTEREN PÅ BESØG

MALT RUNESTENEN BLIVER FUNDET

SLÆGTSBOG

1944  1938  1930  1919  STILLINGSANNONCER

Hans Hansen 1885-1931  Ane K. Hansen 1898-1985

Johanne Andersdatter 1807-1891  Laust Frandsen Vinding 1808-1866


1888  BORTLØBNE FAAR

 
 

Kortskitse med gårdene i Skibelund.

- klik på kortet - for større format -

 

Se også: "Lille Vindinggaard"

 

2017

Navnesten ved indkørslen til "Vindinggaard"Kongeåvej 49.
Majs - til brug som kvægfoder - dyrkes naturligvis også her på stedet.

For enden af vejen ligger den moderne landbrugsindustrielle virksomhed -
-med diverse stalde og andre bygninger.

Et blik ind i den ene af de to kostalde.

 

Fra jord til bord på Vindinggård -

- v
ar en invitation i Samvirke til en helt særlig oplevelse den 9. september 2017 -
- på Vindinggård

"En præsentation af en top moderne kvægbedrift -
- med mange køer og kalve og det udstyr, i form af maskiner, jord og stalde -
- som der i øvrigt hører med til et sådan landbrug.


Et arrangement for hele familien.
Oplev hvorledes markens afgrøder bliver lavet til mælk -

- for til sidst, at ende på morgenbordet hjemme os dig."

 

1987

Klik på overskriften og læs om statsministerens besøg på Store Vindinggaard -
- som fortalt i Det Fri Aktuelt den 22. juli 1987.

 

Se også: "Urupgaard" - Gl. Skolevej 9

 

Klik på overskriften og læs om fundet af Malt runestenen -
- i avisen Ny Dag 7. april 1987.

 

SLÆGTSBOG

Bog om

Slægten fra Vindinggaard i Malt sogn

kan købes på Internettet

I denne E-bog er samlet efterkommere til fæstebonden Niels Jensen -
- der er født omkring 1690.
Han var fæster på den gård i Askov by, der havde nr. 8.
Gården var en tvillinggård til nr. 9.
Senere blev nr. 9 lagt sammen med nr. 7, der fik navnet Askovgård.
Gård nr. 8 i Askov blev ved udskiftningen til Vindinggård ved Kongeåen.
Her har Niels Jensens efterkommere boet langt op i tiden -
-  og også da gården blev delt i Store Vindinggård og Lille Vindinggård.
På gårdens område blev i 1987 Malt-runestenen fundet og opgravet.
Stenen står i dag på museet på Sønderskov.

Hver eneste generations efterkommere er forsøgt beskrevet gennem de arkivalier -
- der er til rådighed, herunder kirkebøger, folketællinger -
- skifter (boopgørelser ved død) og skøde- og panteprotokoller.
Der er personindeks og stedregister i E-bogen.
Fra hver person kan man følge anerækken tilbage til den ældste ane.

 

Se også: "Askovgaard"

 

Johanne Andersdatter 1807-1891  Laust Frandsen Vinding 1808-1866

På hjemmesiden korningove.dk er der bl.a. denne registrering: -

Johanne Andersdatter
f. paa "Drostrupgaard" 5. Juni 1807, d. Juledag 1891.
1834, 15. Novbr., g. m. Laust Frandsen Vinding,
f. 8. Oktbr. 1808, d. 16. April 1866.
Søn af Frantz Christensen og Maren Pedersdatter,
(boede paa " Vindinggaard", Malt Sogn, 1801).
- Ejer af Gaarden "Grøndal", Estrupmark.

 

Hans Hansen 1885-1931  Ane K. Hansen 1898-1985

Malt kirkegård er der denne gravsten for: -

Hans Hansen Vindinggaard * 9.7.1885   † 5.9.1933
Ane K. Hansen * 7.7.1898   † 2010.1985

 

1944

Annonce i Sydvestjylland (Esbjerg) 26. januar 1944.

 

1938

Annonce i Sydvestjylland (Esbjerg) 2. juni 1938.

 

1930

Annoncer i Sydvestjylland 23. maj 1930.

 

1919

Stillingsannonce i Kolding Folkeblad 2. december 1919.

 

1888

                       Bortløbne Faar.
     8 Faar ere bortløbne fra undertegnedes
Mark den 20. December. De 7 have et
Stykke af venstre Øre og den 8. har hele
Øret. Oplysninger bedes meddelt.
     Vindinggaard, Vejen St., den 28. De-
        cember 1888
                                                        E. R. Sørensen

Efterlysning i Kolding Folkeblad 29. december 1888.

 

Mellem "Ågård" og "Store Vindinggård" er Malt-runestenen fundet.

Malt-runestenen

er udstillet på

Museet i Sønderskov

- klik på billede for større formater -
 

Beskrivelse af fundet.

- klik på tekst for større format -

 
 

"Den sidste istids udstrækning kan
aflæses i landskabsformationerne og af jordbundsforholdene.
Vejen Å, Andst Å og Gamst Sø er dannet under og i fronten
af det sidste massive isfremstød"

Tekst og tegning - af Sv. Aage Knudsen - fra -
- Projekt over Genskabelse af Gamst Sø mellem Vejen og St. Andst -
Ribe Amt - Oktober 2002

Beboere på gården 1938 1940-1943 1957
iflg. Vejen Skattebog og Vejviser

Ejendomsskat
kr.

Personskat
kr.