SKOLER   UNDERVISNING   UDDANNELSE

SCHOOLS   EDUCATION  TRAINING

- i Vejen  Askov  Malt  Maltbæk -

 

Tilbage til Temaer

 

BOGMÆRKER

REGISTER 

2018
DONATION TIL MATEMATIKLÆRERE     INDUSTRIEN SOM KARRIEREVEJ
1987
KVINDERS UDDANNELSE
1943 - 1947
Karakterbog for elev på Vejen tekniske Skole
1826 - 1913
VANDRELÆREREN MORTEN ESKESEN
1912
MANGEL PÅ FÆRDIGHED I RETSKRIVNING
NYTTEN AF SYMASKINER I SKOLEN

1856 - 1894
VANDRELÆRERINDEN HENRIETTE GUBI
1881
BONDESTANDENS OPLYSNING

1888
RETSKRIVNINGEN

1878
ALMUESKOLEBØRNENES SOMMERFERIE

 
 

REGISTER

- de blå markeringer er links til de sider på hjemmesiden -
- der i tekst og billeder fortæller om det valgte sted eller person -

Askov Husflidsskole (1895-1922)

Askov Højskole (1865) Askov Efterskole (2001)

Askov Sløjdlærerskole (1886-1974) Askov Sløjdskole

Askov-Malt Skole (1954)

Bakkely Skole (1891-2004)     

Basen: Vejen Ungecenter   Vejen Ungdomsskole   Vejen Musikskole

Baungaard Landhusholdningsskole (1906)

Bloksborg Hjemskole (1937) Bloksborg Ungdomskostskole  Vejen Friskole (1998-2011)

BUC Beskæftigelses- & Udviklingscenter

Byskolen (1884) Pavillonskolen (1908) Den ny Byskole (1937)

Børnehjemmet "Breidablik"

Børnehjemmet Baunhus (1912-1959)

DEKRA AMU Center TUC SYD A/S (Uddannelser til lastbil- bus- taxachauffør m.m.)

Den liberale Skole "Breidablik"

Estrup Mark Skole (1857-1954)

Friskole i Askov (1909) Kommuneskole (1921-1955) Forskole (1955-1969)

Grønvangskolen (2004)

Handelsskole (1916-1940)     

Husholdningshuset (1934)

Ladelund Landbrugs- og Mejeriskole (1879-1999) Ladelund Efterskole (2000)

Malt Forskole (1954-1969)

Maltbæk Skole (1908)

Produktionsskolen Vejen

Realskolen (1900)

Skibelund Skolehjem (1874) Skibelund Gymnastik- og Efterskole

Specialundervisningscentret Østerbyskolen

Teknisk Skole (1907)

Trocks Væveskole (1929)     

VBC Vejen Business College (2013)

Vejen Billedskole

Vejen Folkeuniversitet - se ekstern link til: Vejen Folkeuniversitet

Vejen gamle Byskole (1877 / 1906)

Vejen Gymnasium og HF (1982)     

Vejen Handelsskole (1959) Vejen Handelsgymnasium (1981)  

Vestermarken Lilleskole (1909)

VUC Vest - Baungårdsvej 2

Østerbyskolen (1963)     

2018

DONATION TIL MATEMATIKLÆRERE

Matematiklærere får stor donation fra A. P. Møller fonden

A. P. Møller Fonden har doneret 1.750.000 kroner -
- til opkvalificering af alle matematiklærere i Vejen Kommune.
Alt for mange elever synes ikke matematik er spændende -
- nogle lider ligefrem af en form for matematikangst.
Det ønsker vi at gøre noget ved.

Udover midler fra A. P. Møller Fonden -
- har Vejen Kommune fået udlodningsmidler fra Danske Spil -
- til en hjemmeside: Matematik.vejenskoler.dk.
Siden er under udvikling, men allerede nu kan lærere finde inspiration -
- til en undersøgelsesbaseret undervisning.

Fra Ugeavisen Vejen 13. februar
2018

 

INDUSTRIEN SOM KARRIEREVEJ

Elever smager på smedens håndelag

BSV Krantilbehør i Vejen -
- har adopteret to skoleklasser fra
Østerbyskolen -
- og det er ikke kun for deres blå øjnes skyld.

"Der er hårdt brug for smede og ingeniører i fremtiden.
Det er derfor, vi er med i skoleprojektet her -
- altså for at vise skoleeleverne, hvad vi er for en virksomhed -
- og for at inspirere dem til en teknisk uddannelse."

BSV har meldt sig til skoleprojektet "Industrien som karrierevej" -
- i samarbejde med Trekantområdet -
- og har "adopteret" to 5. klasser fra
Østerbyskolen i Vejen.

Fra Ugeavisen Vejen - tirsdag 13. februar
2018

 

1987

KVINDERS UDDANNELSE

Kvinder er bagefter når det gælder uddannelse -
- men - Vejen-Brørup-Holsted Forberedelseskursus giver mere selvtillid
-

Opbygning af selvtillid er en forudsætning for at turde gå i gang med en uddannelse -
- eller få ændret på sin arbejdsmæssige situation.
"Jeg er lige så bidt af skolen som andre af bankospil", siger en kursist.

Fra Folkebladet Sydjylland - onsdag 30. december
1987

 

1943 - 1947

Karakterbog for elev på Vejen tekniske Skole

Læs om ordensregler, fag, karakterer og vidnesbyrd.

 
 

1826 - 1913

MORTEN ESKESEN

Med tusind fjed han vandrede fra sted til sted for at sy sammen hvad var sønderslidt.

- om vandrelæreren Morten Eskesen -

Læs også i forbindelse med nekrolog i Kolding Folkeblad 10. februar 1913 -

- om Morten Eskesens møde med Hans Krüger.

- om da Eskesen blev dus med Bjørnson -

-
og da Eskesen ikke faldt død om i Lunderskov -

- og hvad andre skrev -


Se også: Mindesmærker for Eskesen og Krüger i Skibelund Krat.

 

1912

MANGEL PÅ FÆRDIGHED I RETSKRIVNING

Det er beklageligt, skriver "Ri-
get", at Færdighed i Retskrivning
og Evne til at skrive et klart og for-
staaeligt Sprog er i Tilbagegang i
den moderne Skole. Bladet mener,
at Grunden hertil ikke alene maa
søges i de mange ny Fag, der kom-
mer ind i Skolen, men ogsaa i Man-
gel paa gennemført Metode i Under-
visningen.

Notits i Kolding Folkeblad 4. maj 1912.

 

SOGNERAADSMØDE OM ELEKTRICITETSVÆRK OG SYMASKINER

Klik på blå markering og læs i Kolding Social-Demokrat for 17. maj 1912 om -
- hvem, der skal drive elektricitetsværk - og nytten af symaskiner i skolen. 

 

1856 - 1894

HENRIETTE GUBI

Læs om om vandrelærerinden Henriette Gubi

-
se ekstern link til Kvindebiografisk Leksikon -

- og læs hendes egne ord på en pdf-fil fra Forlaget Columbus -

- og læs en bevægende skildring af hendes korte liv -
- skrevet af Georgia la Cour Pedersen fra Skibelund Efterskole.

I 2014 kom bogen - "Men sko må jeg ha'" - på Forlaget Hovedland -
- en beretning om Henriette Gubis liv i romanform af Linda Lassen.

1888

RETSKRIVNINGEN

Retskrivningen.
Fra Kultusministeriet er nu udgaaet Cir-
kulære angaaende den fremtidige Retskrivning
i Landets Skoler. Ministeriet har endvidere
overdraget Docent Saaby at udarbejde en
Ordbog i Retskrivning paa Grundlag af de
fastsatte Regler.

- klik på avisudklippet og læs hele artiklen -
- fra Kolding Folkeblad 31. juli 1888.

1881

BONDESTANDENS OPLYSNING

Tanker om Bondestandens Oplysning -

- i Kolding Folkeblad eller Syd-jydsk Tidende - Lørdag den 26. November
1881

"Der maa Oplysning til om alt, hvad der vedrører Menneskelivet og Folkelivet -
- og saa megen sand Dannelse, at Bondestanden paa en jævn, naturlig Maade -
- kan fremvise alt det ædle og højbaarne, som er de nordiske Folk medfødt -
- og lad os holde os fra den historisk-filosofiske (videnskabelige) Oplysning -
- som kun er af Betydning for Videnskabsmænd".

 

1878

ALMUESKOLEBØRNENES SOMMERFERIE

              Almueskolebørnenes
                      Sommerferie.

Efter at de ca. 5,000 Børn, der have
tilbragt deres Sommerferie paa Landet,
ere vendte hjem og have begyndt deres
Skolegang, opfylder jeg en kjær Pligt ved
paa Børnenes Vegne at udtale en hjærte-
lig Tak til de forskjellige Autoriteter, der
have indrømmet Børnene fri Rejse paa
Jærnbaner og Dampskibe, og til de mange
Familier, der have aabnet dem et venligt
og gjæstfrit Hjem.
         Kjøbenhavn, den 22. August 1878.
                                   P.E.V.
                                J. Holbech

Meddelelse i Kolding Folkeblad eller Syd-jydsk Tidende 24. august 1878.