Askov Højskole (1865)
Askov Efterskole (2001)

"FENGERS HUS"
- hvor det hele begyndte i 1865 -

Musik på Højskolen - Musisk Center Askov

Maltvej 1 - Askov

 

Tilbage til Maltvej  Torvet  Vejenvej     Til Startsiden

 

Ved indkørsel til Askov Højskole på Maltvej i Askov.

 

HØJSKOLENS HUSE

 

BOGMÆRKER

FENGERS HUS
     INDGANG     FESTSALEN     DAGMARSALEN     SPISESALEN     AVISLÆSESTUE
/ DAGMARRELIEFFET     KLOKKETÅRN        
GULE HUS      BIBLIOTEK     FEILBERGS HUS     STUDIEGÅRDEN     ØSTGÅRDEN     GRØNNEGÅRDEN   
HVIDE HUS    
ROLIGHED     FOREDRAGSSALEN     BAKKEHUS / LINDEGÅRDEN     FYRREVÆNGET     VEUM - MALTVEJ 19    
MALTVEJ 17     SYDGÅRDEN - BLÅGÅRDEN - VESTGÅRDEN     GYMNASTIKSAL     ÆBLEGÅRD - MIDGÅRD - SKOVGÅRD
PLÆNEN / THE LAWN     SPINDEGÅRDEN 

BYGNINGERNES OPFØRELSESÅR OG STØRRELSE    

THE DANISH FOLK HIGHSCHOOL
     ASKOV I MINNESOTA    

 

Hilsen fra Askov til adressat i Thy.

Frederik 8. var konge og portoen var 5 øre.

Askov Højskole set fra Askov Kirke på postkort (Jens Arnum's boghandel) sendt i 1908.
Den store bygning helt til venstre er Hvide Hus -
- og huset til højre ved Dammen er Fredevang / Damgaarden.
Huset med valmet tag til venstre er Fengers Hus.

En øvre afslutning af tårn eller facade med skydeskår kaldes - krenelering.
Krenelering blev et yndet element i nationalromantisk arkitektur i
1800-tallet.

Om nationalromantisk arkitektur - se: Temaer / Bygningskunst

- klik på billedet for større format - og så een gang til for endnu større format -

 

LÆRERE OG ELEVER

HVEM VAR INITIATIVTAGERNE LÆRERNE ELEVERNE

 

AVISOMTALE

LÆS HVAD PRESSEN HAR SKREVET OM HØJSKOLEN I TIDENS LØB  

 
 

INDGANG

Fengers Hus (lejet 1865 / købt 1868) -
- med
Højskolens Festsal (opført 1935) bagved.
Det er i Festsalen, man kan overvære symfonikoncerter flere gange om året.

En anden historie om, hvad Festsalen blev brugt til engang -
- kan læses via dette link:
Isas Grav ! 

FLORS HÖJSKOLE står der på navnepladen -
- ved indgangen til højskolekomplekset - som det ser ud i dag.
Askov Højskole begyndte i gamle (før udflytning) "Melvanggaard"s stuehus -
- der blev blev kaldt "Fengers Hus" efter højskolelæreren Rasmus Fenger (1835-1906).
Og idéen med en højskole nord for Kongeå-grænsen efter 1864 -
- blev realiseret med hjælp og støtte af Christian Flor (1792-1875) -
- højskolemand og politiker og med til oprettelsen i 1844 -
- af Danmarks første højskole i Rødding.
Første højskoleforstander for Askov Højskole blev Ludvig Schrøder (1836-1908).

 

FESTSALEN   1935 / 864 m²

Koncert i Festsalen.

 
     
     

I Festsalen ses disse seks malerier af Olivia Holm Møller.

- klik på billederne og se dem i større format -

 

Olivia Holm-Møller (1875-1970) dansk maler og billedhugger -
- hentede inspiration til sit ekspressive og symbolske maleri -
- i Bibelen, mytologien og på talrige rejser.
Efter gennembrudsværket Niobe (1914) -
- malede hun bl.a. ti mægtige billeder, Slægten I-X (1934-47) -
- de fleste på
Askov Højskole -
- der skildrer menneskets grundlæggende vilkår med udgangspunkt i kvindernes liv.

 

FOREDRAG I DAGMARSALEN

Foredrag i Dagmarsalen

Maleri fra 1902 af Erik Henningsen (1855-1930) (Ribe Kunstmuseum)
 

Det er (1) Ludvig Schrøder (1836-1908) på talerstolen
(2) Niels Ebbesen Grue (1879-1937) er den opmærksomt lyttende unge mand,
(3) Charlotte Schrøder (1842-1904) (4) datter Ingeborg Appel (1868-1948)
og (5) barnebarn Margrethe Christiansen (1895-1971)

samt lærerne (6) Heinrich Nutzhorn (1833-1925)
 (7) Jacob Appel (1866-1931) (8) Poul la Cour (1846-1908)
(9) H. F. Feilberg (1831-1921) (10) Poul Bjerge (1853-1931)
(11) Dr. Phil. Marius Kristensen (1869-1941) (12) Jenny la Cour (1849-1928)
(13) Fr. Hansen (1854-1921) (14) Axel Helveg (1853-1914)


- klik på billede for større format -

 
 

Dagmarrelieffet

Dagmarrelieffet befinder sig i dag i avislæsestuen.
Her ses den del af relieffet, der er til venstre for midterpartiet.

Midterpartiet af relieffet.

Dronning Dagmar (ca. 1186-1212) gift 1205 med Kong Valdemar Sejr (1170-1241)

Dronning Dagmars empati og ømhed for folket
har bevaret mindet om hende langt ud over hendes samtid,
hvilket kommer mest tydeligt til udtryk i den fjerde og sidste nedskrevne folkevise
om hendes sygdom og død (i barselsseng) den 24. maj 1212:


Dronning Dagmar ligger udi Ribe syg,

til Ringsted mon de hende vente.
Alle de fruer, i Danmark er,
dem lader hun til sig hente.
- Udi Ringsted hviler Dronning Dagmar.

Relieffet er udført i 1890 af Agnes Slott-Møller (1861-1937).

Det var i løbet af 1890'erne, at Slott-Møller blev overbevist om,
at kunsten skulle have et budskab.
Den skulle efter hendes mening udtrykke fædrelandskærlighed
og historisk bevidsthed, særligt med inspiration fra de danske folkeviser.
Desuden samlede hun motiver fra dansk historie og middelalderkunst.

Og her er det højre trediedel af relieffet.

Se også intern link til: Dagbog Oktober

 

Hele gipsrelieffet måler i længden 385 cm -
- og i højden ved de to sidepartier 72 cm og ved midterpartiet 95 cm.

- klik på billedet for større formater -

 

Dagmarrelieffet på postkort (Askov Boghandel v. Niels Pedersen) afsendt i 1947.
(Dette og andre postkort fra Ole Kjeldberg Arkiv)

 

SPISESALEN

Taget på Spisesalen under renovering i september 2018.

Taget på Spisesalen under renovering i juni 2018.

 

I november 2019 var der fernisering på et stort maleri i Spisesalen.
Det er skabt af elever fra efterskolens design- og kunstlinje -
- og fortolker højskolens historie fra 1865 til nu.

Eleverne har fået rådgivning og sparring af professionel kunstner.
Motivet her er Klokketårnet med sømærket som vartegn øverst.

Her er motivet den gamle mølle ved Møllemuseet og Askov Kirke.

Tredje sektion viser moderne vindmøller i omegnen.

 

Klokketårnet

Askov Højskoles klokketårn fra 1960
med øverste del formet som en båke - et pejlemærke for søfarende.

Klokkespillet

Klokkerne i Askov klinger atter rent

Læs om klokkespillet i Folkebladet Sydjylland torsdag den 6. juli
1978

 

GULE HUS

Omkring Plænen set mod øst ses fra venstre Serpentin-muren -
- bygningerne nede ved indgangen til højskolen, Klokketårnet ved Gule Hus -
- og til højre Hvide Hus og Foredragssalen.  

 

BIBLIOTEKET

- klik på billede for link til bibliotek -

 

Om en kunstgave til højskolen og om Askov Højskole

Se ekstern link til -

Askov Højskole og Efterskoles Grafiksamling

 

FEILBERGS HUS

"Feilbergs Hus"Møllevej 2 ved indkørsel til Studiestrædet.

Se også: Møllevej 2

Skiltet viser vej til husene på begge sider af Studiestrædet.

 

HVIDE HUS   1898 / 857 m²

Skilt ved Hvide Hus viser vej til huse med beboelse, undervisning, foredrag o.a.

Højskolens "Hvide Hus" tegnet af Rolf Schroeder og opført 1898.
I stuen var der en lejlighed til en lærer - Jacob Appel med familie.
Der var også undervisningslokaler og i de to øverste etager elevværelser.
Biblioteket - bestyret af Poul Bjerge - lå i højre fløj.

Langsiden mod nord.

Facaden mod syd.

"Hvide Hus" fulgt af  "Foredragssalen" og "Lindegården" mod vest.

 

STUDIEGÅRDEN   1957 / 280 m²      ØSTGÅRDEN   1958 / 316 m²

 I Studiestrædet ligger "Studiegården" med "Østgården" bagved.

"Studiegården" med "Feilbergs Hus" nede til højre -
- og nederst "Det hvide Hus" Torvet 12.

 

GRØNNEGÅRDEN   1920 / 429 m²

"Grønnegården"s facade mod nord.

- og her solbeskinnet fra syd.

Og den smukt restaurerede hvide bygning hedder stadig "Grønnegården" -
- som det også står skrevet på indgangsdøren.

"Grønnegården" og "Ny Rolighed" i Studiestræde. (2017)

 

NY ROLIGHED   2015

I 2014 bygges "Ny Rolighed" på stedet, hvor "Rolighed" lå.
Beliggende over for "Foredragssalen" og med "Grønnegården" til venstre.

Byggepladsplan vedrørende det nye byggeri.

- klik på billede for større format -

Og sådan ser huset ud i september 2014.

Sydsiden af "Ny Rolighed" - der her står klar til indflytning i januar 2015.
Nede bagved ligger "Grønnegaarden".

Nordsiden af "Ny Rolighed". (2017)

 

"Ny Rolighed" byder velkommen.

Et smukt og lyst interiør.

Det er interessant murværk, der er derinde i det nye hus.
Det må nærmest betegnes som - vildt forbandt !

Leksikalt

Vild forbinding
af en mursamling
er en tilfældig blanding af kop (1) og løb (2).

1. mursten med kortsiden i murarealet
2. mursten, som lægges, så de ligger i murens længderetning.

Det sædvanlige er, at man foreskriver 8-10 kop per kvadratmeter.
Hjørner udgøres af en kop, tre fjerdedeles sten,
eller en hel for at få retforbindinger.
1985 og tidligere var vild forbinding en blanding
af forskellige mursamlinger og ikke regelmæssigt udformet.
Det udgjordes oftest af partier af munkesamlinger og polsk forbinding.

- klik på billede for større format -
- og er der + tegn i lup klik igen for endnu større format -

 

ROLIGHED

Huset "Rolighed" var i mange år bolig for væveren og højskolelæreren Inge Bjørn.
Huset blev revet ned for flere år siden
og hustomten har siden været benyttet til lagerplads og parkering.

Se ekstern links om Inge Bjørn i Dansk kvindebiografisk Leksikon
og Århus Stiftstidende 28-04-2010.

Se også: Grundlovsdag 2015 på Askov Højskole

Om en anden væver og højskolelærer - Paula Trock - se: Møllevej 15.

About the weaver Paula Trock -see also: Spindegaarden, Maltvej 7

 

FOREDRAGSSALEN   1880 / 237 m²

Over for "Ny Rolighed" ses her sydsiden af "Foredragssalen".
Huset med foredragssalen er på 237 m² og opført i 1880.

Nærbillede af murværket.
Det er interessant forbandt og kopskifte, der er brugt ved dette murarbejde.

- når pil bliver til hånd kan klikkes til større formater for billeder -

Forbandt er en indbyrdes fordeling af byggesten, oftest i en murkonstruktion,
i hvilken mursten eller tilhugne kvadersten med regelmæssige former
lægges med forskellige overlapninger, der giver konstruktiv sammenhæng
og god styrke mod særligt trykbelastning og i mindre grad trækpåvirkning.

Forbandt (fra Tysk: verband ~ forbindelse)

Kopskifte er skifte i en mur,
der udelukkende består af mursten lagt på tværs,
dvs. med enderne udad.

Udsnit af vestgavlen med spejling af lidt af gavl på "Lindegården".

 

BAKKEHUS / LINDEGÅRDEN   1888 / 435 m²

"Lindegården" er beboelseshus for elever på højskolen.

Og der er kunstnerisk udsmykning ved døren til huset.

Nede til højre i Studiestrædet ses "Ny Rolighed".

Og her ved bagsiden af huset ses til højre "Foredragssalen" og "Hvide Hus".

Billedet på et postkort afsendt i 1914 navngiver huset "Bakkehus".

- og dengang var det lærerbolig med elever på pension -
- se Poul Bjerge og elever -

 

FYRREVÆNGET   1966 / 593 m²

På vej til "Veum" ad stien langs med plænen passerer man forbi sti op til Fyrrevænget.

 

Veum - Maltvej 19   1879 / 666 m²

Sådan ser huset ud anno 2014.

Og taget er blevet lidt mosgroet med tiden.

"Veum" på postkort fra 1921.

Se også: Jenny la Cour og Johanne Siegumfeldt

Benævnelsen Veum forekommer oftest i udtrykket varg i veum.
Det kommer af det oldnordiske vargr for ulv og fredløs person.
Ve betyder helligdom. Men hvad gør ulven i helligdommen ?

Men det var altså dér væveskole og håndarbejdstraditioner
 blev udviklet af Jenny la Cour (1849-1928) i 1880’erne -
- og i mange år i samarbejde med Johanne Siegumfeldt (1868-1953)

 

1849-1928

Klik på overskrift i Vestslesvigs Tidende fra 11. februar 1908 -
- og læs om Jenny la Cours virke på Askov Højskole.

 

Postkortet med den gamle væveskole er afsendt den 15. juli 1921
og frankeret med kong Christian 10. på et violet 15 øres frimærke,
som hørte til en serie frimærker fra 1913 til 1928.
Og Askov Papirhandel - "Trekanten" - havde eneret til kort og motiv.

 

MALTVEJ 17

Over for "Veum" med adressen Maltvej 19 ligger Maltvej nr. 17 -

- og husene ned mod selve Maltvej er "Sydgården" "Blågården" og "Vestgården".

Nordsiden af Maltvej 17.

 

"SYDGÅRDEN"  "BLÅGÅRDEN"  "VESTGÅRDEN"

1956-1960 / 2.090 m²

"Sydgården" "Blågården" og "Vestgården" ved stien ned mod Maltvej.

 

GYMNASTIKSALEN   1960 / 383 m²

Gymnastiksalen ved stien til Ludvig Schrøders Vej.

 

ÆBLEGÅRD - MIDGÅRD - SKOVGÅRD

Æblegaard - Midgård - Skovgård
- beliggende ved Ludvig Schrøders Vej -
- er huse til indkvartering af gæster på højskolen -

Stien op til de tre gæsteafdelinger.

 
 
 

The Danish folk highschool

See external link to website about -

- the Danish folk highchool -

 

Se links til: Arkitektur og Kultur i Askov og Malt
   - og til: Danmarks Land i Tekst og Billeder

 

Se også ekstern link til - Askov Højskole

 

Askov i Minnesota

ASKOV I MINNESOTA

klik på blå markering og læs om den danske bosættelse i Minnesota / USA.

 
 

Nybygning og renovering på Askov Højskole og Efterskole.

Takket være donationer fra Johan Schrøders Erhvervs- og Familiefond -
- og A. P. Møller og Hustru Chastine McKinney-Møllers Fond til Almene Formaal -
- er det blevet muligt i 2013-2014 at -
- renovere gasbetonhusene Vestgården, Blågården og Sydgården -
- og indrette naturfagslokaler i Studiegården -
- og ombygge Hvide Hus til undervisningslokaler på alle tre etager -
- og opføre en ny bygning - "Ny Rolighed" - bag Foredragssalen og Hvide Hus -
- en elevfløj til erstatning for elevværelserne i Hvide Hus.

Hvide Hus er i sin tid tegnet af Rolf Schroeder (1872-1948) -
- nevø til Askov Højskoles grundlægger Ludvig Schrøder (1836-1908) -
- og slægtning til Johan Schrøder.

"Ny Rolighed" er tegnet af arkitekt Steffen Søndergaard, Askov.
Bygningen bliver i to plan og med ydermure i hvid-gule sten -
- som skal dække overgangen mellem de hvidmalede huse: -
Grønnegården, Hvide Hus, Østgården og Studiegården -
- og rødstenshusene: -
Foredragssalen, Lindegården og Veum.

Oplysninger fra: "Virkelyst" - februar 2014 - o.a.

Se i øvrigt: Hvem byggede husene

 

2017

Taget på den store fløj med elevværelser bliver repareret i august 2017.
Det er Tømrer & Snedkerfirmaet Dahl Nielsen & Sunesen -
- og Sønderjyllands Tagdækning A/S - der står for arbejdet.

Døren til "Pigegangen".
Så det blev nok indkvartering for de kvindelige højskoleelever -
- da de ikke længere fik kost og logi i lærerboligerne.