38

Nørregade 36

34

 

Tilbage til Bydel nord for Banen ( Nørregade )

Return to the the town north of the railroad ( Nørregade )

Til Startsiden
   To the
First Page

 

- når pil bliver til hånd -
- klik på billeder for større format -
- og ved lup med +tegn klik for endnu større format -

- when arrow changes to a hand -
- click on pictures for bigger size -
- and with +sign on magnifying glass click for yet bigger size -

- and return to this page by clicking the arrow top left on the screen -

 

Bogmærker / Bookmarks

FONE FIX     MØNSTED     HUSMODERBØRSEN
     
SÆBEHUSET

1938 - 1957
Residents in the house 1938 1940-1943 1957

1921
Beboere i huset iflg. folketælling fra 1921:

Residents of the house according to census of 1921


1912
Skøde ( deed ) til kedelsmed ( boilersmith ) Hans Peter Petersen.

1910
Support for a butcher's assistant -
- who has become the victim of rumors.


1909

Slagtermester Peter Thomsen og hustru Johanne


Moving to next to the pharmacy
     Horsemeat for sale

The widow of Hagen Thomsen sells her property in Nørregade 67

Uheldig kørsel / Unfortunate driving

1907
Skøde ( deed ) til Hagen Thomsens enke ( widow ) Maren på matr. 11af.

1908
Horsemeat and fat for sale


1906
Slagtermester Hagen Thomsen og hustru Maren


    Madsine Hansen Speedtsberg

o. 1864
Landsoldat Hagen Thomsen

 

SCHLÜNSSEN - SPEEDTSBERG - KLOCKMANN

- separat side om slægtskabet mellem de tre Vejen-familier -

- separate page about the relationship between the three Vejen-families -

 

Se også / See also

Kalender Marts 2017 / Kalender Juni 2018 / Gæster i Minibyen Juni 2018


Newspaper articles 2018  /  Calendar June 2018  / Guests in the Minitown June 2018

 
 

2018

Fone fix 


Siden 2015
har der i Nørregade 36
været en butik
hvor man reparerer
mobiltelefoner og tabletter


Since 2015 
there has been in Nørregade 36
a repairshop
for cell phones and tablets

 

2015


MØNSTED

Huset i Nørregade nr. 36 med nr. 38 til venstre og 34 til højre ( april 2015 ).

Mønsted & Team Hairdressers had their address in Nørregade 36 untill August 2015
when Fonefix opened a smartphone & tablet repair shop on the premises.

 

Iflg. BBR-registret er huset i Nørregade 36 opført i år 1900 på matrikel nr. 11af.
Ombygning har fundet sted i 1998.

According to BBR ( Building and Residence Record )
the building in Nørregade 36 is built in 1900
on a parcel with Title No. 11af in the Land Register.
Rebuilding took place in 1998.

 

1989

Annonce i Vejen Vejviser 1989

Advertisement in Vejen Directory 1989


Klinisk tandtekniker

Clinical dental technician

 

1980

Annonce i Vejen Vejviser 1980

Advertisement in Vejen Directory 1980


Arbejdsformidlingen

Labour Exchange

 

1951

Husmoderbørsen
Parfumeri & Trikotage

Billede fra filmen om Vejen -
- i anledning af Sydjydsk Udstilling i 1951.
Fra venstre ses manufakturhandler Oxlunds to butikker i nr. 38 og 40 -
- og til højre anes Grunnet Lauridsens Varehus i nr. 34.
Se også dér - hvor "Husmoderbørsen" er på et fotografi fra 1941.

Still picture from the film about Vejen -
- on occasion of the Southjutland Exhibition in 1951.
From left are seen the two shops of haberdasher Oxlund in nr. 38 and 40 -
- and to the right a glimpse of the Grunnet Lauridsen-shop in nr. 34.
And there - is where Husmoderbørsen (Housewives Exchange!) -
- is on a picture from 1941.

 

1921

Beboere i huset iflg. folketælling fra 1921:
Residents of the house according to census of 1921:

Detaillist Hans P. Pedersen og hans hustru Kirstine -
- samt deres søn Johannes -
- der var boghandlerlærling hos
Boghandler H. Bruun Møller.
Endvidere tyende Ragna Rasmussen.
Logerende Frederik Vilholm Balle, kontorist på
Alfa Margarinefabrik.

The retail dealer Hans P. Pedersen and his wife Kirstine -
- and their son Johannes -
- who was an apprentice at the bookshop of H. Bruun Møller.
And domestic servant Ragna Rasmussen.
And lodger Frederik Vilholm Balle, clerk at the Alfa Margarine Factory.

 

Sæbehuset

1918

                           Sæbehuset
                             - Vejen -
                    ved H. P. Petersen,
         anbefaler sig med stort Lager af
         Maksimal-Marselissæbe samt alle
        Toiletartikler og Børstevarer.
        Stort Udvalg i Julekort 10 Stk.
        30 Øre.

Sæbehuset annoncerer -
- sammen med 29 andre Vejenbutikker -
- i Kolding Social-Demokrat -
- den 17. december 1918.

Se også:
Dagbog December 2018

 
  Billede af "Sæbehuset"

-
se også Nørregade 71 -


P
icture of "The Soap House"

- see also Nørregade 71
 - 
 

Hjørneejendommen - Nørregade 34 - huser -
- fra 1919 KFUM og er også Missionshotel.
Til venstre for nr. 34 ses Sæbehuset i nr. 36 og J. Oxlund i nr. 38.
Helt til venstre hjørnet af Nørregade 23 med R. Laursen's agentur.

The corner house - Nørregade 34 - is from 1919 residence for YMCA.
To the left of no. 34 is Sæbehuset in no. 36 and J. Oxlund in no. 38.
Right left the corner of Nørregade 23 with R. Laursen's agency.

 

1912

Ejerforhold ( proprietors ) vedr. matr. nr. 11 af.

Skøde
( deed ) 10. maj 1912 til kedelsmed ( boilersmith ) Hans Peter Petersen.

 

1910

Statement

Referring to widespread rumors
that butcher's assistant
Kristian Rasmussen
has been untrustworthy and dishonest
I can assure, that this is a lie.
During the 3 years he has been with us
he has always been honest
with what he has done.
Vejen, December 15 1910
P. Thomsen,
Butcher

It is my conviction
that butcher's assistant
Kristian Rasmussen
who worked for me
for some length of time
in every respect
was trustworthy and honest.
I can therefore assure
that the rumors
about untrustworthiness on his part
is a lie all of it.
Vejen December 15 1910
K. Dall,
Butcher

Announcement in Kolding Social-Demokrat 16. december 1910.

Se også: Kreaturhandler (cattle dealer) / Slagtermester (butcher) K. Dall, Nørregade 77.

 
 

1909


Slagtermester Peter Thomsen og hustruen Johanne

Slagtermester Peter Thomsen og hustruen Johanne uden for deres butik.
Fotografiet er dateret til år 1909.
Efter slagtermester Hagen Thomsens død i 1906 -
- vender Peter og Johanne Thomsen tilbage fra USA -
- hvortil han og hans hustru Johanne var emigreret i 1903 og 1904 -
- for at overtage slagterforretningen.

Butcher Peter Thomsen and his wife Johanne at their shop.
Photo dated 1909.
After the death of butcher Hagen Thomsen in 1906 -
- Peter and Johanne Thomsen returns from the US -
- whereto he an his wife Johanne had emigrated in 1903 and 1904 -
- to take over the butcher's shop.

Skøde til Hagen Thomsen i 1883 for Nørregade 71 -
- og enken Maren Thomsen får i 1908 tilladelse til at sidde i uskiftet bo.

Hagen Thomsen receives in 1883 the deed of Nørregade 71 -
- and the widow Maren Thomsen is in 1908 -
- allowed to retain undivided possession of the estate.


Datter af slagter Hagen Thomsen og søster til Peter Thomsen
Ane Margrethe Klockmann f. Thomsen
er gift med vognmand Iver Hansen Klockmann i Nørregade 104

Se også: Klockmanns Hus,
Jernbanegade 2

Daughter of butcher Hagen Thomsen and Peter Thomsens sister
Ane Margrethe Klockmann b. Thomsen
is married to carter Iver Hansen Klockmann in Nørregade 104.
See also: Klockmanns House, Jernbanegade 2

En søn af Ane Margrethe Klockmann f. Thomsen
er August Klockmann, Baungårdsvej 29 A
Se også: Baungårdsvej 40 - "Bakkegaarden"
- og Helga Klockmann - Baungårdsvej 29 A

A son of Ane Margrethe Klockmann b. Thomsen
is August Klockmann, Baungårdsvej 29 A
See also: Bakkegårdsvej 40 - "Bakkegaarden"
- and Helga Klockmann - Baungårdsvej 29 A


En søster til Peter Thomsens hustru Johanne -
- er Ane Emarense Hansen Speedsberg Schlünssen i Nørregade 41


A sister of Peter Thomsens wife Johanne -
- is Ane Emarense Hansen Speedtsberg Schlünssen in Nørregade 41


Madsine Hansen Speedtsberg - en søster til Johanne og Ane Emarense.
Se: Nørregade 41

Madsine Hansen Speedtsberg - a sister of Johanne and Ane Emarense.

 

Moving next to the pharmacy

 

That my butchershop from the 14th of this month
has been moved to next to the pharmacy
is hereby being brought to the benevolent remembrance of the public.

Vejen, October 14.

P. Thomsen

Annonce / advertisement i Kolding Social-Demokrat -
- torsdag, fredag og lørdag - 14. 15. og 16. oktober 1909.

 

Horsemeat for sale

 

Horsemeat.

Today we have the meat of a young, fat
Horse in

P. Thomsens Butchershop,
Nørregade, Vejen,
next to the pharmacy

Annonce / advertisement i Kolding Social-Demokrat -
- torsdag 14. oktober
1909.

 

The widow of Hagen Thomsen sells her property in Nørregade 67

The widow of butcher Hagen Thomsen, Vejen Station -
- sells her property in Nørregade 67 -
- to woodmaker Chr. Andersen same place.
Purchase-price 5200 Kr.
To be taken over November 1.

Annoncement in Kolding Folkeblad 24. april 1909.

 

Se også: Nørregade 67

 

Uheldig kørsel / Unfortunate driving

Uheldig Kørsel.

     Lørdag Middag, da Husmand Mads
Pedersen, Drostrup, var kørende til

Vejen efter Spildevand, blev Hesten
sky og tog Magten fra ham. Ud for
Mejeriet blev Hesten skilt fra Vognen
og fortsatte sit vilde Løb ned gennem
Nørregade. I Nærheden af Bager
Hansens butik blev Hesten indviklet i
Seletøjet, hvorved den faldt og bræk-
kede det ene Forben. En Handelsrej-
sende, der var Vidne til Ulykken, satte
resolut en Indsamling i Gang blandt
Tilskuerne, hvorved der indkom 30 Kr.,
som blev overrakt den skadelidte Hus-
mand, der ikke havde sin Hest forsikret.
Hesten blev straks nedslaaet af Slagter
P. Thomsen.

 

Ufortunate driving.

Saturday at noon, when small-holder Mads
Pedersen, Drostrup, was on his way to
Vejen to fetch sewage, the horse
got startled and he lost control. Next to
the Dairy the horse was separated from the carriage
and continued its wild run down through
Nørregade. Near Baker Hansens shop the horse got tangled in
the harness, fell and broke one of its forlegs. A traveling salesman,
who witnessed the incident,
resolutely took the initiative to a collection among
the spectators. This amounted to 30 Kr.,
which was given  to the unfortunate small-holder,
who did not have his horse insured.
The horse was immediately struck down by
butcher
P. Thomsen
.

Referat i Kolding Social-Demokrat mandag den 8. februar 1909.

 

1908

          Horsemeat and Fat.

Today and tomorrow meat and
fat from an extraordinary fat horse
in P. Thomsens butchery
in Vejen.

Advertisement in Kolding Social-Demokrat October 4 1908.

 

1907

Ejerforhold ( proprietors ) vedr. matr. nr. 11 af.

Skøde
( deed ) 12. juli 1907 til Hagen Thomsens enke ( widow ) Maren på matr. 11af.

 

1906

Slagtermester Hagen Thomsen og hustru Maren

Dødsannonce i Kolding Folkeblad tirsdag den 3. juli 1906.

Family and friends are hereby noticed -
- that our dear husband, father and -
- father-in-law, Hagen Thomsen -
- died quiet and calm Friday -
- 29th of June at 1 o'clock.
Vejen, June 30 1906.
On behalf of me, children and children-in-law:
Maren Thomsen, b. Nielsen
Funeral will take place Friday 6th of July -
- at 9½ o'clock from the home, at 11 -
at the church.

Death notice in Kolding Folkeblad Tuesday July 3 1906.

 

Oplysninger i Vejen kirkebog 1906

Hagen Thomsen
Død 29. Juni i Vejen, Vejen Sogn, Malt Herred.
Begravet 6. Juli paa Vejen Kirkegaard i Vejen Sogn, Malt Herred
Slagter af Vejen, Vejen Sogn, Malt Herred.
Født paa Estrup Mark, Malt Sogn og Herred.
Forældre: Husmand Thomas Johansen Øhlenslæger
og Hustru Ane Cathrine Hagensdatter af Estrup Mark.
Efterlevende Hustru Maren Nielsen; sidste fælles Bopæl: Vejen

Billeder og anden dokumentation v. Jens Tue Hølmkjær

 

Se også ( see also ): -

Gæstebogen / Brev fra Californien / Visitor's Book / Letter from California

 

Nørregade 36 - 1909
Slagtermester Peter Thomsen i døren til sin forretning.


slagter = butcher / mester = master
Peter Thomsen in the doorway of his shop.

Picture with text from Minitown archive. Same as picture above.
Click for bigger size. And then again for yet bigger size.

 

o. 1864

Landsoldat Hagen Thomsen
Landsoldat Hagen Thomsen o. 1864

Fotografi venligst stillet til rådighed
af Ralph (Gene) Geary

Se også: Gæstebogen

Danish soldier Hagen Thomsen ca. 1864

Photography
by courtesy of Ralph (Gene) Geary

See also:
The Visitors Book

Landsoldat Hagen Thomsen fotograferet i atelier -
- hos fotograf Sofus Christensen, Danmarksgade 21 i Fredericia.

Som rekvisit i atelieret en piedestal med model af Den tapre Landsoldat i Fredericia -
- udført i 1858 af billedhugger Herman Wilhelm Bissen (1798-1868).

Originalen er en 3,75 m høj bronzestatue på et 2,5 m. højt granitforstykke.

 

As requisite in the studio of the photographer -
- a pedestal with a model of
The Brave Conscript in Fredericia.

A statue of a typical young peasant conscript, very much alive -
- and with a beech-tree branch raised high in his right hand.

The first European monument for an unknown soldier.

It was erected in 1858 to commemorate the victory of Fredericia on 6th of July 1849.

Made by the Danish sculptor Herman Wilhelm Bissen (1798-1868).

 

Erhvervsmæssig anvendelse ( business activity on the address ):

Hans Pedersen var også kendt som "Sæbe-Pedersen" efter forretningens navn.
Hans Pedersen underviste også i Søndagsskolen i Jernbanegade.

Hans Pedersen was also known as "Soap Pedersen" after the name of the shop.
Hans Pedersen also lectured in the Sunday School in Jernbanegade.


Sæbehuset blev senere til Tatol og blev overtaget af Inger Nielsen,
der var søster til handelsgartner Palle Nielsen i
Nørregade 30.

The Soaphouse was later to become a Tatol shop and taken over by Inger Nielsen,
who was a sister of market gardener Palle Nielsen in Nørregade 30.

 

Se også ( see also ): -

Nørregade 30 - Boghandler H. Bruun-Møller - Alfa Margarinefabrik

- og vend tilbage hertil ved klik på pil øverst til venstre på skærmen -

- and return to this page by clicking the arrow top left on the screen -

 

Se også ( see also ): -

Register / Index

 

1938 - 1957

Beboere i huset 1938 1940-1943 1957
iflg. Vejen Skattebog og Vejviser

Residents in the house 1938 1940-1943 1957
according to the book of taxations
and directory for Vejen

Ejendomsskat
kr.

Real Estate Tax

Personskat
kr.

Personal Tax

1938
Snedkersvend
 ( carpenter ) Marius Kristensen
Detailhandler
( retail dealer ) Hans Petersen

1940
Detailhandler Elna K. Jensen
Detailhandler Hans Petersen
1941
Pottemager
( potter ) Søren E. Hansen
Detailhandler Elna K. Jensen
Detailhandler Hans Petersen
1942
Detailhandler Elna K. Jensen
Detailhandler Hans Petersen
1943
Detailhandler Elna Kirstine Jensen
Detailhandler Hans Petersen

1957
Detailhandler Hans Pedersen55,2664,4773,68


92,10


83,30


82,00


219,00
118,00


134,00
54,00

100,80
149,10
39,90

372,00
44,00

441,75
50,22


13,00

Registreret i Vejen Telefonbog ( telephone directory )
1954

Inger Nielsen - Sæbeforretning - Tlf. nr. 204

 

Se også ( see also ): -

Askov Højskole og Askov i Minnesota


Askov Folk High-School and Askov in Minnesota